Foto: PxHere

Budoucí odborníci na ochranu veřejného zdraví budou zřejmě potřebovat trojnásobnou praxi

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh na změnu vyhlášky o minimálních požadavcích k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Nově by studenti pětiletých magisterských programů na odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví měli absolvovat 1500 hodin praktického vyučování, namísto dosavadních 500. Takový počet minimálních hodin praxe by nadále zůstal studentům dvouletých navazujících programů.

Budoucí odborné pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví podle návrhu ministerstva čeká mnohem více práce „v terénu“. Ministerstvo zdravotnictví, po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, totiž chce studentům pětiletých studijních oborů zvýšit „laťku“ na získání odborné způsobilosti, a to rovnou na trojnásobek, z 500 hodin na 1500.

Resort návrh na změnu vyhlášky odůvodňuje nedostatky v systému veřejného zdraví, zjištěnými během pandemie onemocnění covid-19. Stávající systém vzdělávání v oblasti veřejného zdraví podle předkládací zprávy není dostačující a postrádá efektivní a propojený systém kvalifikační přípravy. To by měla změna vyhlášky napravit.

Návrh se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení. Pokud by byl schválen, bude vyhláška platit od 1. července letošního roku.

Filip Krumphanzl