Lekári Polikliniky Bezručova. Zľava: medicínsky riaditeľ polikliniky Tibor Hlavatý, vedúci lekár Urologického centra Marek Zvanciger, urológ Martin Romančík a ortopéd Tomáš Horák. Foto: Lucia Hakszer

Jednodňová chirurgia je oveľa efektívnejšia, na Slovensku však tvorí len tretinu všetkých zákrokov

Kým v škandinávskych krajinách, Kanade alebo USA sa 75 percent operačných výkonov robí v rámci jednodňovej chirurgie, na Slovensku je to štatisticky len okolo 30 až 35 percent. „Jednoduché a stredne náročné zákroky je možné vykonávať spôsobom jednodňovej starostlivosti. Nemocnice sú často preťažované, sústreďujú sa na komplikované akútne stavy a náročné operácie. Aj pre pacienta, ktorý potrebuje menší zákrok, je jeho zdravotný problém významný. Ale v nemocnici často čaká veľmi dlho, kým sa dostane na rad,“ povedal medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova v Bratislave Tibor Hlavatý na tlačovej konferencii.

Veľkou výhodou jednodňovej chirurgie je jej rýchlosť. „Pacienta doobeda operujú, potom je monitorovaný a poobede odchádza domov,“ opísal Hlavatý. Doplnil, že o pacienta sa po celý čas stará jeden lekár a jedna sestra, preto presne vie, na koho sa obrátiť, keď niečo potrebuje. Tým, že človek nemusí byť hospitalizovaný, klesá riziko nozokomiálnych (nemocničných) infekcií a doliečovanie doma je komfortnejšie.

Drobné zákroky

Lekársky tím polikliniky Bezručova vo štvrtok predstavil svoj program jednodňovej chirurgie, ktorý otvorili začiatkom roka. Zatiaľ funguje v odboroch ortopédia a urológia, pričom v januári lekári vykonali zákroky 20 pacientom. Program plánujú ešte rozšíriť.

„Vykonávame aj drobné gynekologické zákroky, zákroky v odbore gastroenterológia a tiež endoskopické zákroky v celkovej anestézii,“ priblížil Hlavatý, ktorý okrem vedenia polikliniky pracuje práve ako gastoenterológ.  „V pláne máme ďalšie zákroky v rámci týchto odborov, ale tiež rozširovanie špecializácií v jednodňovej starostlivosti,“ spomenul s tým, že by mohlo ísť napríklad o proktológiu.

„V rámci jednodňovej urológie je možné vykonávať len isté povolené zákroky. Veľké operácie musia byť spojené s hospitalizáciou na urologických oddeleniach,“ pripomenul vedúci lekár Urologického centra Marek Zvanciger. Výkonov, po ktorých pacient môže ísť do domácej starostlivosti je podľa neho v urológii asi 20. Sú to drobné plastické zákroky, korekcie uzdičky penisu, operácie cýst nadsemenníka či kŕčovej žily, ktorá môže spôsobovať neplodnosť. Jeho kolega urológ Martin Romančík sa venuje zákrokom, ktoré pomáhajú brániť samovoľnému úniku moču u mužov aj u žien.

„Práve inkontinencia je stále v spoločnosti tabu,“ povedal doktor Romančík, „Ide o citlivý problém a pre pacienta je komplikované to, že v našom zdravotnom systéme nemôže prísť na urologické vyšetrenie len tak z ulice.“ K urológovi človek potrebuje priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára, gynekológa alebo iného špecialistu.

Deformity nôh? Veľmi časté

„Vďaka technickému vybaveniu možno viaceré zákroky jednodňovej chirurgie spraviť aj v lokálnej anestézii, čo je ďalší benefit pre pacienta alebo pacientku,“ doplnil Romančík. Podľa Zvancigera navyše po výkonoch v lokálnej anestézii človek môže ísť domov aj bez sprievodu. Po zákroku v celkovej narkóze potrebuje mať pri sebe niekoho, kto naňho v prípade potreby dohliadne.

Do ortopedickej ambulancie človek tiež musí prísť s výmenným lístkom. Ortopéd Tomáš Horák na tlačovej konferencii vysvetlil, že ortopedické operácie sú indikované, ak konzervatívne metódy liečby zlyhávajú. „Často sa vyskytujú deformity chodidla. Už ich možno nazvať civilizačným problémom. Okrem nich operujeme aj artrózy malých kĺbov na nohe, tenisový lakeť, karpálny tunel alebo lúpavé prsty. Zanedbaná starostlivosť o nohy vedie k veľkým problémom ich funkcie, a to nielen estetickým,“ skonštatoval Horák, ktorý má v ortopédii viac ako 20-ročné skúsenosti. Deformity nohy sa podľa neho dajú riešiť už v počiatočných štádiách, pacient sa však musí včas nechať vyšetriť, keď spozoruje nejakú odchýlku. V prípade, že problém sa zanedbá, môže sa stať, že človek bude potrebovať operáciu. „Máme ambíciu stať sa centrom pre operatívu nohy a okrem jednoduchých zákrokov neskôr riešiť aj zložitejšie veci,“ vyjadril sa Horák.

Problém sú peniaze aj staré katalógy výkonov

Medicínsky riaditeľ polikliniky Tibor Hlavatý si myslí, že výkonov jednodňovej chirurgie sa na Slovensku robí tak málo, pretože nemocnice kapacitne nestíhajú a zameriavajú sa na veľké operácie. „Tiež nie je úplne jednoduché vytvoriť centrum jednodňovej chirurgie, aby spĺňalo isté štandardy a úroveň. Jednodňová chirurgia sa nedá robiť v bežnej ambulancii, pretože podľa vyhlášky musíme mať operačnú sálu s potrebným vybavením, miestnosti na prebúdzanie a monitorovanie,“ vysvetlil po otázke Zdravotnického deníka.  Investícia do centra jednodňovej chirurgie v poliklinike Bezručova podľa neho podľa neho presiahla 200 tisíc eur.

 „Na Slovensku je problémom aj to, že veľa výkonov, ktoré sa dajú spraviť v režime jednodňovej chirurgie nie je definovaných v zozname výkonov jednodňovej chirurgie a poisťovne ich tak nepreplácajú,“ doplnil urológ Martin Romančík. Hlavatý podotkol, že platný katalóg je 20 rokov starý.

Čo sa týka úhrad výkonov, centrum jednodňovej chirurgie v poliklinike Bezručova má momentálne zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Union. „S Dôverou máme zatiaľ dohodnutú spoluprácu, časť výkonov preplácajú. Vo všeobecnosti však úhrady z poisťovní nepokryjú celú cenu operačného výkonu a preto si pacient sám uhrádza 100 až 500 eur,“ povedal Hlavatý. Podobné to je aj v iných centrách jednodňovej chirurgie v Bratislave.

Lucia Hakszer