Výdajný automat v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave. Foto: Jozef Brezovský

O „lekárenské automaty“ bol na Slovensku záujem len cez pandémiu, ďalšie už nebudú

V roku 2019 bol do prevádzky spustený prvý výdajný automat, označovaný aj ako lekárenský automat, na Slovensku. Stála za tým sieť lekární Dr.Max. Tá ešte inštalovala ďalšie dva automaty, kvôli nezáujmu zákazníkov však už ďalšie nebudú.

Aktuálne sú v prevádzke tri výdajné automaty. „Dve zariadenia sú k dispozícii zákazníkom v Bratislave a jedno je v Žiline. Automat pôvodne situovaný pri lekárni na Autobusovej stanici v Košiciach sme pre neplnenie interne stanovených kritérií na prevádzku a minimálneho záujmu verejnosti zrušili,“ vysvetlil pre Zdravotnický deník Peter Sedláček, PR manažér siete lekární Dr Max.

Inšpirácia zahraničnými trhmi

Myšlienka výdajných automatov vznikla ako jeden z výstupov inovačného laboratória Dr.Max Smart Lab. „Inšpirovali sme sa jednak zahraničnými trhmi, ale rozhodujúce boli najmä požiadavky našich zákazníkov. Identifikovali sme, že existujú klienti, ktorí sa vo voľnom čase nedostanú do lekárne alebo sa im jednoducho nechce v lekárni čakať,“ uviedol Sedláček.

Ako dodal, poznali tiež skupinu ľudí, ktorí by uvítali riešenie svojho intímneho problému, ako napríklad nákup inkontinenčných vložiek, tehotenského testu a podobne. „Výsledkom počúvania potrieb našich zákazníkov a hľadaním spôsobov, ako im vyhovieť, bol aj lekárensky automat, ktorý sme ako prvá lekárenská spoločnosť spustili na Slovensku v auguste 2019,“ konštatoval PR manažér Dr. Max.

Pridanou hodnotou lekárenského automatu, ktorú ľudia v čase spustenia projektu oceňovali, bola najmä okamžitá dostupnosť tovaru, a to aj v noci alebo cez víkend. „Zdôrazňujem, že automat má plniť doplnkovú úlohu pri poskytovaní služieb pacientom, špecializované poradenstvo a vysoká odbornosť, zostane výsadou odborného personálu v lekárňach,“ dodal Sedláček.

Automatizovaný výdajný systém

Lekárensky automat je zariadenie prevádzkované automatizovaným výdajným systémom. Pokiaľ ide o sortiment, automat neobsahuje lieky registrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, iba iný typ sortimentu – najmä výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, niekoľko kozmetických výrobkov a potraviny.

„Spôsob zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, vrátane ich výdaja, upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 362/2011. Takzvané lekárenské automaty sú prístroje, určené na automatizovaný výdaj produktov, ktoré nespadajú pod reguláciu zákona o liekoch. Pojem „lekárenský“ je v tomto kontexte iba označením miesta uloženia tohto prístroja, podobne, ako sú súčasťou mnohých lekární výdajníky vody či automaty na kávu,“ povedal pre Zdravotnický deník Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Dodal, že tieto automaty žiaden farmaceut nemôže vnímať ako ohrozenie svojej profesie.

Z pohľadu záujmu si výdajný automat našiel skupinu svojich zákazníkov, ktorí na nákup vybraného sortiment tento spôsob využívajú opakovane. „Určite by som vyzdvihol prínos a význam v čase kulminujúcej a šíriacej sa pandémie COVID-19. Na šíriacu sa pandémiu COVID-19 sme zareagovali veľmi flexibilne a pôvodný výdajný automat s rôznorodým doplnkovým lekárenským sortimentom sme upravili na „rúškomat“. Okrem ochranných pomôcok tváre, rúšok, sme sortiment rozšírili aj o dezinfekčné prostriedky,“ uviedol Sedláček.

Zákazníci tento krok ocenili, čo sa odzrkadlilo aj na zvýšenom využití automatu a záujme o daný sortimentu. „Dnes už ochranné pomôcky tvoria už iba asi pätinu z ponúkaných produktov. Aktuálne sa v regáloch zariadenia nachádzajú položky z viacerých kategórií, väčšinou bežne dostupných aj v lekárni,“ uviedol Sedláček.

Ako na záver dodal, ďalšie rozširovanie v súčasnosti Dr.Max neplánuje.

Jozef Brezovský