Foto: stocksnap.io/Michal Jarmoluk

ÚOHS naštval lékárníky. Zapomněl, že lékárna je zdravotnické zařízení

ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) se v posledních téměř dvou letech zabýval šetřením nedostupnosti léků v některých lékárnách a selektivním dodáváním do vybraných lékáren, případně výrazně rozdílnými cenami, za které jsou léky dodávány (více jsme psali zde). V rámci šetření oslovil i Českou lékárnickou komoru, která mu předala materiál s konkrétními případy nedodání léčivých přípravků do lékáren. Česká lékárnická komora (ČLnK) však po zveřejnění „Doporučení Úřadu směřující k podpoře soutěže a vyšší míře transparentnosti ve farmaceutickém sektoru” upozorňuje, že při tomto šetření ÚOHS ignoroval některé situace na trhu s léky a nesprávně analyzoval dodané informace ku prospěchu některých účastníků na trhu s léky. Řešení, která ÚOHS nabízí, ovšem podle lékárníků nepomohou zlepšit dostupnost léků a navíc zásadně ohrožují existenci lékárenské péče.

ÚOHS ve své zprávě doporučuje rozvolnění pravidel pro prodej léků na předpis. To by ale podle lékárnické komory mělo dlouhodobý negativní dopad na kvalitu veřejného zdraví, dostupnost léků i rozpočet veřejného zdravotního pojištění. Úřad navíc dle ČLnK zcela ignoruje podstatu lékárny jako zdravotnického zařízení a označuje ji nesprávně jako pouhou „prodejnu s léky”.

ÚOHS při šetření vycházel z údajů za roky 2018 až 2020, šetření ovšem považuje za ztížené kvůli nedostatku přístupných informací. Úřad uvádí, že nebyl schopen nalézt relevantní data o distribuci léčivých přípravků, ačkoliv držitelé registrace, distributoři i lékárny hlásí lékovému ústavu pohyb každého balení léku. Podle lékárníků ovšem nevyužil opakovaně nabízené součinnosti či konzultace s komorou. 

„ÚOHS se situací v distribuci léčivých přípravků zabýval striktně z pohledu možného porušení tržních pravidel. Nebral v potaz to, že výdej léčivých přípravků v lékárnách se neřídí pouze obchodními pravidly, ale jsou uplatňována pravidla v rámci poskytování zdravotní péče, jejíž je lékárenská péče nedílnou součástí. Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Lékárník jako zdravotník v první řadě poskytuje s výdejem léčivého přípravku zdravotní péči, jeho úkolem není pouhé předání léku pacientovi, ale především zajištění správného účinného a bezpečného užívání a předcházení a eliminace lékových chyb,” zdůrazňuje prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče zejména v oblasti léčiv. Jedním z hlavních cílů poskytované bezpečné farmaceutické péče je dosažení co nejlepších léčebných výsledků s minimalizací rizik. Lék je přitom předmětem obchodu pouze do chvíle, kdy vstupuje do lékárny, pak se v rukou lékárníků stává předmětem zdravotní péče. Lékárníci předávají společně s lékem pacientům informace o správném užívání, pomáhají odhalovat případné lékové chyby a jsou pacientům k dispozici v lékárně pro různé konzultace o jejich zdravotním stavu.

Lék není houska na krámě

Ve svém doporučení ale ÚOHS navrhuje zacházet s léky jako s běžným zbožím a zcela rozvolnit pravidla pro výdej léků na předpis. Navrhuje dokonce odstranit podmínku kamenné lékárny, pokud se jedná o zásilkový výdej. Tím pádem by léky mohli prodávat provozovatelé různých e-shopů bez lékárny. Podle úřadu totiž „nemožnost koupě léčiva na předpis online, respektive jeho doručení prostřednictvím doručovatelských služeb, snižuje spotřebitelské pohodlí, respektive blahobyt”.

„ÚOHS projevil nekompetenci v tom vidět, jaké jsou reálné problémy lékárenství v České republice, nerozumí problematice zaměnitelnosti léků, zcela opomíjí to, že lékárna je zdravotnické zařízení a s lékem není možné zacházet jako s běžným zbožím a pacienta chápe pouze jako spotřebitele, kterému radí srovnávat výši doplatků v různých lékárnách a při pořizování léku se rozhodovat podle ceny,” pozastavuje se Aleš Krebs.

Doporučení ÚOHS tak jsou podle lékárníků nebezpečná pro pacienty a likvidační pro lékárny. „Posláním ÚOHS by mělo být bránit hospodářskou soutěž v České republice bez ohledu na velikost soutěžitelů, svými doporučeními ale dělá pravý opak. Implementace doporučení by měly za následek to, co dlouhodobě prosazují provozovatelé velkých e-shopů a výrobci, tedy volné, neregulované obchodování s léky, a jsou varovným znamením toho, že ÚOHS rozumí problematice léků jen velmi povrchně a nedokáže dohlédnout následky dostupnosti léků bez odborného dohledu. Úřad přehlíží roli lékárníků jako součást zdravotní péče a jejich část péče o pacienty mylně považuje za zbytnou,“ konstatuje lékárnická komora v tiskové zprávě.

-ČLnK, mk-