Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Foto: Radek Čepelák

Zákony by se měly změnit, regulace konopí a psychedelik fungují lépe než restrikce, míní experti

Tresty za výrobu a užívání konopí a psychedelik jsou v Česku příliš tvrdé, místo přísných restrikcí by lépe fungovala rozumná regulace. K tomu, aby v této oblasti došlo ke změně legislativy, je třeba neustálé osvěty a tlaku veřejnosti na politiky. Shodli se na tom experti, včetně národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila u kulatého stolu na akci Konopí a psychedelika – Česko potřebuje změnu! pořádanou Think tankem racionální politiky závislostí a Asociací pro regulaci konopí.

Tresty za užívání psychedelik nebo pěstování konopí pro svou potřebu podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila často neodpovídají reálné škodlivosti této činnosti. „Drogová politika není o tom, co je zapsané v zákonech, ale o tom, že se to dotýká konkrétních lidí – a to nejen přímo uživatelů, ale i celých rodin,“ řekl u kulatého stolu Vobořil. A dodal: „Ve chvíli, kdy stát zakáže nějaké lidské chování a ten zákaz vymáhá tak tvrdým a přísným způsobem, jako že lidi za porušení tohoto chování pošle do vězení. A když jsou ty tresty dokonce vyšší než tresty za sexuální zneužití dítěte, tak mi to říká, že prostě musíme něco udělat pro to, aby veřejnost začala vnímat, že jde o konkrétní lidské životy našich sousedů, ne něco abstraktního.“ Změna trestního zákoníku v oblasti je proto podle Vobořila potřebná.

„Přehnané trestání je zbytečné, kontraproduktivní a drahé,“ souhlasil Viktor Mravčík, ředitel výzkumu Think tanku Racionální politiky závislostí a bývalý šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Vobořila zmínil, že vznikla pracovní skupina pro dekriminalizaci konopí. Připravuje také návrh zákona, který by za určitých regulovaných podmínek umožnil legalizaci prodeje i pěstování marihuany.

Pokusy o vymýcení drog nefungují

Změna stávající legislativy je také hlavním cílem Asociace pro regulaci konopí. „Následkem v současné době platné legislativy je totiž kriminalizace, úplně nesmyslně vysoké tresty. Zákony zároveň zabraňují tomu, abychom mohli konopí nebo jiné látky užívat ať už k léčbě nebo k rekreačnímu užívání,“ řekl ředitel Asociace Václav Friedmann. Samoregulace je podle něj nástrojem a cestou, jak zabránit neúměrně tvrdým postihům. „Jsem rád, že se naše asociace stává tou institucí, se kterou se veřejná správa baví, která se bude podílet na přípravě jednotlivých legislativních návrhů a změn,“ uvedl Friedmann.

Snahy o úplné vymýcení drog se objevily mnohokrát v historii. A vždy selhaly. Vobořil připomněl, že k myšlence vymýcení drog jejich zákazem se vracelo i OSN v roce 1998. „OSN řeklo: My to dokážeme. Do deseti let bude svět bez drog. A realita? Dnes je na světě obchod s drogami trojnásobný. Prohibice, která slibovala prevenci a to, že nebezpečné látky zmizí, nikdo nebude závislý a budeme mít svět bez drog, zcela zklamává, ale my stále zavíráme lidi do vězení na dlouhá léta,“ řekl Vobořil. A dodal, že doufá ve vznik dlouhodobé společenské debaty, jaká v tuzemsku na chvíli vzplanula například po případu polských manželů Jaroslawa a Karoliny Kordysových, kterým český soud udělil nepodmíněný trest na osm let a z vězení je dostala až milost udělená prezidentem Zemanem.

Tlak veřejnosti jako nutná podmínka úspěchu

Národní protidrogový koordinátor řekl, že sám o sobě legislativní změnu neprosadí: „Dokud se nezvedne veřejnost a nebude na to tlačit, můžu vymýšlet cokoli a přicházet s návrhy, ale nic se nestane. Důležitá je neustálá osvěta, veřejnost by se měla seznamovat s lidskými osudy, s tím, co se reálně děje, i s tím, co změna legislativy může přinést, ať už ekonomicky nebo zdravotně,“ řekl Vobořil.

Podle posledních průzkumů přitom například legalizace konopí podporu české veřejnosti má, což třeba ještě před deseti lety neplatilo. Otevřeně se k této možnosti staví zhruba dvě třetiny respondentů, a to v zásadě napříč voličským spektrem.

Pro to, aby změna trestního zákoníku v oblasti konopí nebo psychedelik prošla současnou Sněmovnou by krom změně již nakloněných poslanců ostatních koaličních stran byla potřeba i podpora lidovců, kteří se jí zatím brání, nebo hnutí ANO. Vobořil v této souvislosti připomněl, že ještě v průběhu prezidentských voleb osobně oslovil Andreje Babiše s otázkou, zda by legislativní změny nepodpořilo ANO. A neuspěl. „Takže příliš nevěřím tomu, aby bylo ANO náš spoluhráč. Spíše věřím tomu, že přesvědčíme poslance lidovců,“ řekl Vobořil. Podle něho nebude možná dohoda na komerčním prodeji, ale kompromisní řešení typu konopné kluby průchozí je. „Doufám, že politická dohoda v tomto směru dozraje,“ dodal národní protidrogový koordinátor s tím, že politická jednání stále probíhají.

Vobořil věří tomu, že pokud veřejnost vytvoří na politiky pozitivní tlak, legislativní změna se podaří. „Ale je to možná krátké okénko příležitostí jedné vlády,“ dodal. Pod křídly nové vlády vzniká i akční plán pro boj se závislostmi. Politika v této oblasti se má ubírat směrem snižování se závislostmi spojených rizik, cílem je regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti. 

Cílit regulaci na ty, kteří konzumují nezodpovědně

Podle Vobořila je poměrně pravděpodobné, že k průlomu dojde dříve u psychedelik než u konopí. To se totiž ve velké míře užívá i takzvaně rekreačně. „Psychedelika jsou užívána nejčastěji terapeuticky. A myslím, že u nich nakonec nalezneme dříve nějaké funkční modely. Dokonce doufám, že brzy otevřeme v České republice i nějakou první kliniku v této oblasti, která nebude striktně zdravotnická,“

Martin Duřt z České psychedelické společnosti (CZEPS) si myslí, že by psychedelika v budoucnu neměla být nelegální. „Drogy obecně by asi neměly být nelegální, ale u psychedelik je to více zjevné. Myslím si, že jedním z důvodů, proč nelegální jsou, je, že před lety došlo ze lživých důvodů k jejich kriminalizaci. A pro mnohé státy by dnes bylo příliš ponižující přiznat, že se taková chyba v minulosti stala, a to z důvodů, které nebyly racionální,“ řekl Duřt.

Svůj pohled na věc přidal i Michal Fanta, analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA): „I když není úplně fér srovnávat konopí a psychedelika s alkoholem a tabákem, určité konotace tu jsou – a to i z pohledu regulace. U alkoholu a tabáku není problém to, že alkohol a tabák existují, ale jejich neúměrná spotřeba. U konopí a psychedelik je to podobné. Musíme cílit na kategorie konzumentů, kteří konzumují nezodpovědně. U alkoholu je 20 procent lidí, kteří pijí nejvíce, zodpovědných za 60 procent celkové spotřeby. U konopí je to podobné,“ řekl Fanta.

Ani u konopí tedy podle něj není smysluplné zakazovat ho plošně všem, včetně těch, kteří ho umí používat s citem. „Když něco povolíme, neznamená to, že se nám to zvrhne. Naopak budeme mít možnost trh monitorovat, kontrolovat a správně cílit preventivní aktivity tam, kam je to nejvíce potřeba,“ řekl Fanta. „Prohibice je jenom náklad, nic víc,“ dodal k tomu Vobořil.

Ohnuté a zneužívané právo

„V moci řady pacientů, kteří by mohli benefitovat z užití nějaké psychoaktivní látky, není v jejich moci zajistit si k ní legální přístup – vzhledem k tomu, jak přísné regulace jsou,“ upozornil Pavel Kubů z Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC. Podle něj mohou být konopné produkty velmi vhodným doplňkem léčby konzervativnější. „Farmakologický výzkum se vydal cestou snažit se vždy najít jednu účinnou molekulu a na ní stavět celý léčebný komplex. A spousta těchto molekul skvěle funguje, ale jak se ukazuje ve stárnoucí společnosti, jednak nefungují vždy všem a jindy fungují skvěle proti konkrétnímu příznaku, ale už nedokážou pacientovi, který je z nějakých chronických důvodů potřebuje užívat dlouhodobě, zajistit nějakou udržitelnou kvalitu života. To je problém třeba u opiátů, které skvěle léčí akutní bolest, ale v léčbě bolesti chronické se ukazují býti velmi problematickými. A právě možnost doplnit takovou léčbu konopnými přírodními komplexy pomáhá pacientům udržet si kvalitu života tak, aby nebyli v padesáti nebo šedesáti letech diskvalifikováni ze společenského života,“ uvedl Kubů.

Podle něj dnes perzekuujeme lidi nejen za to, že pěstují na zahrádkách něco, co jim pomáhá, vlastně je trestáme i za to, že dělají něco, co šetří náklady na vydanou zdravotní péči. Kubů řekl, že mu připadá alarmující číst obvinění pacientů užívajících konopné a psychoaktivní produkty. „Je znepokojivé, sledovat, jak k někomu vtrhne komando, i když je od pohledu jasné, že asi nebude nějakým drogovým baronem – a jeho příbuzný má v kartě navíc napsané, že má dané produkty dlouhodobě doporučené od ošetřujícího lékaře. Sledovat, jak je ve 21. století v důkazních řízeních zneužíváno právo a jsou porušované doporučené postupy analytických laboratoří. Vše je znegováno, nepřipouští se ani zjevné pochybnosti a vše je vykládáno v neprospěch obžalovaných. A ti nemocní lidé nemají čas čekat, až budou ty produkty dostupné“ upozornil Kubů. „Je to tak, nebere se dostatečně v potaz kontext a společenská nebezpečnost těchto případů,“ uzavřel Mravčík.

Jakub Němec