Poradce ministra financí Martin Šamaj u Kulatého stolu Zdravotnického deníku na téma Akční plán politiky v oblasti závislostí. Foto: Radek Čepelák

Zvyšme sazby pojistného lidem, kteří se nedostatečně chovají ke svému zdraví, navrhují experti ministerstva financí

Na ministerstvu financí vzniká návrh na změnu sazby zdravotního pojištění ve vazbě na chování občana ke svému zdraví. Ten, kdo by se choval nedostatečně nebo nevhodně vůči svému zdraví v kalendářním roce, by měl v nadcházejícím roce navýšen odvod zdravotního pojištění o jeden procentní bod. U Kulatého stolu Zdravotnického deníku na téma Akční plán politiky v oblasti závislostí návrh představil poradce ministra financí Martin Šamaj.

Diskuse o ekonomických souvislostech českého zdravotnictví, zleva: Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům, Aleš Rod, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz a Martin Šamaj, poradce ministra financí

Návrh se aktuálně diskutuje ve spolupráci ministerstva, zdravotních pojišťoven s Národní ekonomickou radou vlády, kde byl představen návrh na úpravy sazeb financování zdravotního pojištění. Podle Šamaje je návrh postavený na dvou indikátorech, které zahrnují nedostatečné a nevhodné chování lidí. „Za nedostatečné chování by bylo považováno například neabsolvování vybraných preventivních prohlídek, které jsou přesně měřitelné. Objem vynaložených prostředků z veřejného zdravotního pojištění je u pacientů, kteří nechodí na preventivní prohlídky, vždy vyšší než u lidí, kteří pravidelné prohlídky absolvují,“ vysvětlil Martin Šamaj. „Nevhodné chování je například jízda v autě bez připoutání bezpečnostními pásy, chybějící lyžařská helma při pádu na lyžích aj,“ nastínil.

A na druhé straně stolu, zleva: Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor a Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady

Ministerstvo ale zároveň jedná o aktuálním modelu prevence s lékařskými odborníky a zdravotními pojišťovnami v souvislosti s dostupnou lékařskou péči v různých oblastech Česka a rozpracovává indikátor nevhodného chování občana ke svému zdraví.

Více peněz do zdravotního pojištění? Řešením je zvýšení sazeb

„Pokud bychom zvýšili zdravotní odvody o jeden procentní bod ze 4,5 na 5,5 procenta u zaměstnance na 12 kalendářních měsíců u čtvrtiny lidí, kteří by nesplnili navrhované indikátory, příjem do veřejného zdravotního pojištění by činil zhruba 6 miliard korun,“ konstatoval na KS ZD Martin Šamaj. Podle něj je důležité posilovat ve společnosti prevenci, ale také brát v potaz péči o pacienty, kteří přecházejí do zdravotně-sociálního pomezí, a proto více spotřebovávají náklady z veřejného zdravotního pojištění.

Martin Šamaj, poradce minsitra financí, hledá nové zdroje financí pro zdravotnictví

Zvýšené sazby za zdravotní pojištění by se týkaly zaměstnanců i OSVČ. V rámci solidarity by stát z opatření vynechal státní pojištěnce, tedy nezaopatřené děti, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání a další. „Nechceme nerovnoměrně zatížit společenské skupiny. Uvedené nemá vliv na poskytovanou péči a úhrady spojené z veřejného zdravotního pojištění. Nadále je garantována zdravotní péče v plném rozsahu pro každého, ale po vyhodnocení kalendářního roku by docházelo k úpravě odvodu u každého jednotlivce mimo výjimky.“ uvedl Šamaj a zároveň dodal, že zvýšené sazby by představovaly další významný zdroj financí. „Nové zdroje se mohou využít jak v oblasti klasické zdravotní péče, tak také ve fondu prevence,“ uzavřel.

Nela Slivková

Foto: Radek Čepelák

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil představil u Kulatého stolu ZD Akční plán politiky v oblasti závislostí. Popíšeme jej v dalším článku.