Ilustračné foto: Pixabay

Banskobystrický kraj vyhlásil výzvu, ukrajinským lekárom preplatí náklady na doplňujúcu skúšku

Od 20. marca do 30. apríla je otvorená prvá grantová výzva, ktorú vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj. Prostriedky vo výške 300-tisíc eur sa mu podarilo získať z dánskej nadácie Velux Foundations. Preplatí ukrajinským lekárkam a lekárom náklady za vykonanú skúšku do výšky 500 eur a to aj spätne.

Lekárky a lekári z Ukrajiny, ktorí absolvovali Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín, a sú v pracovnom pomere na akejkoľvek pracovnej pozícii u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), môžu požiadať o refundovanie nákladov za túto skúšku.

„Ide o súčasť väčšieho projektu, zameraného na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. S mnohými aktivitami sme začali bezprostredne po vypuknutí vojny z prostriedkov kraja, dnes pokračujeme s peniazmi z grantu s tými, pri ktorých vnímame najväčšiu potrebu,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK, v tlačovej správe.

Podľa jej slov ide o zabezpečenie aktivít na integráciu odídencov na území kraja, a to najmä o zabezpečenie jazykového vzdelávania, rekvalifikačných kurzov, aktivít zameraných na podporu zdravotníkov na území kraja a podporu pre poskytovateľov sociálnej a psychologickej pomoci utečencom v regiónoch kraja.

Aktuálna výzva zameraná na lekárov a lekárky by podľa Martina Caudta, vedúceho oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK, mohla motivovať viacerých, aby Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov nielen absolvovali, ale sa na území kraja aj zamestnali v zdravotníckych zariadeniach.

„V Banskobystrickom kraji je viac ako 30 percent všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov a postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou. Krátkodobým riešením je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre lekárov zo zahraničia. Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc,“ vysvetľuje Caudt.

Aj preto sa kraj rozhodol prostriedky z nadácie Velux rozdeliť aj na pomoc pre takýchto lekárov a lekárky z Ukrajiny, o podpore konkrétnych žiadostí bude rozhodovať komisia menovaná správnou radou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

-bre-