Foto: MaxPixel

Digitální terapie na dálku. Program Mindwell pomáhá při léčbě mírných a středních psychických potíží

Poptávka po psychiatrické péči v Česku roste, naráží ovšem na personální kapacity poskytovatelů péče. Jedním z nástrojů, který by mohl pomoci situaci řešit u lidí s lehčími problémy, je e-terapeutický program Mindwell. Lidem s depresemi či úzkostmi nabízí tříměsíční e-terapii, kterou mohou podstupovat anonymně z bezpečí svého domova. Jejich výsledky v online prostředí přitom vzdáleně sleduje e-terapeut, díky čemuž má tato forma e-terapie obdobné výsledky jako péče poskytovaná tváří v tvář.

„Z dostupných dat vyplývá, že počet lidí trpících psychickými problémy v ČR meziročně stále narůstá. Aktuální údaje ukazují, že každý třetí Čech trpí duševním onemocněním. Narůstající počet pacientů je důvodem snížení dostupnosti odborné péče psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů. Cílem e-platformy Mindwell je zvýšení dostupnosti psychoterapeutické péče všem v čase, kdy ji potřebují, bez nutnosti dlouhého čekání,“ vysvětluje spoluzakladatelka a výkonná ředitelka projektu Jelena Holomany.

„Čekací doby na terapii jsou dlouhé a e-terapeutické programy mohou pomoci celé řadě klientů, kteří prožívají nadměrný stres nebo se trápí lehčími a středně těžkými psychickými problémy. Plánujeme také tvorbu krátkých programů vycházejících z pozitivní psychologie. Ty se zaměřují na rozvoj pocitů pohody a štěstí nebo smysluplnosti života. Myslíme si totiž, že důležitou součástí duševního zdraví je i seberozvoj,“ říká profesor Ján Praško, který je tvůrcem obsahu e-programů a také jejich odborným garantem.

E-platforma Mindwell je určena například pro lidi s depresemi, úzkostnými poruchami nebo těm, kteří bojují se stresem. Psychoedukaci spojenou s procvičováním svého psychického stavu přitom může každý absolvovat z pohodlí svého domova. Program se skládá z 12 modulů, které mají trvat 12 týdnů. Každý modul, jehož vypracování trvá zhruba hodinu a půl, odpovídá jednomu sezení tváří v tvář s terapeutem. Moduly se skládají z psychoedukace, kdy klient podstupuje systematickou, strukturovanou digitální terapii. Součástí jsou videa, zvukové stopy, kvízy a kazuistiky. Hlavní jsou však interaktivní cvičení, jejichž cílem je naučit se porozumět potížím a zvládat je, případně rozvíjet komunikační dovednosti a lépe odolávat náročným situacím.

Efektivitu potvrzuje řada studií

Kde se vlastně myšlenka na vznik projektu vzala? „Studovala jsem v Anglii, kde jsem se poprvé setkala s tímto modelem kognitivně-behaviorální terapie (KBT) převedené do digitální podoby. V Čechách jsem nic obdobného neobjevila. Po nějaké době jsem měla tu čest seznámit se s profesorem Jánem Praškem, předním českým psychiatrem a psychoterapeutem. Jeho dlouhodobou vizí bylo převedení osvědčeného postupu léčby do online prostředí,“ přibližuje Jelena Holomany.

Platforma vznikla za finanční podpory firmy AKESO holding a.s., která nyní buduje nové Centrum duševní rehabilitace v Berouně. Vedle profesora Praška, který je autorem odborné části programu, se na technickém vývoji e-platformy se podílelo celkem 15 lidí.

„KBT je celosvětově nejpoužívanější terapie v digitalizované podobě. Její účinnost je vědecky ověřena. Studie prokazují, že klienti dosahují srovnatelných výsledků jako při absolvování terapie tváří v tvář. E-platformu Mindwell jsme vyvíjeli dva roky a intenzivně jsme ji testovali šest měsíců. Veřejnosti jsme e-programy zpřístupnili 1. února 2023. Nyní aktivně sledujeme a průběžně vyhodnocujeme zpětnou vazbu, aktivitu a úspěšnost klientů. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá pro další rozvoj e-platformy,“ podtrhává Jelena Holomany s tím, že příklady studií dokazující efektivitu digitální platformy lze nalézt například na eClinical Medicine, Internet Interventions, Journal of Internet Medical Research, Healthcare či Sleep Medicine.

Náročné podle Jeleny Holomany bylo především vytvoření jednotlivých modulů tak, aby byly pro uživatele srozumitelné, poutavé a zároveň motivující. Právě motivace je totiž velmi důležitým faktorem pro úspěšné dokončení programu.

„Mindwell pomáhá zajímavou, vědecky ověřenou a hravou formou hlouběji porozumět psychickým potížím. Pomůže zvýšit psychickou odolnost a začnete se díky ní cítit hezky mezi lidmi,“ říká k tomu profesor Praško.

Součást následné péče

E-platforma Mindwell se skládá z několika prostředí: prostředí klienta a prostředí „živého“ terapeuta. Velkou výhodou je přitom anonymita. Řada pacientů má totiž obavy z toho, že by se někdo mohl dozvědět o jejich duševních problémech. Zároveň se klienti nemusí ani bát o svá data. Mindwell funguje v režimu zdravotní dokumentace, což znamená, že byl vyvinut s nejvyšším důrazem na zabezpečení při nakládání s osobními údaji. Platforma tak splňuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a je zabezpečena tak, aby osobní data klienta viděl pouze jeho terapeut, a to jen ve chvíli, kdy se je s ním rozhodne sdílet.

Samotná e-platforma Mindwell nemá kapacitní omezení, takže v jednu chvíli mohou digitální terapií podstupovat tisíce lidí. Na druhou stranu je ale součástí terapie i živý terapeut, který je v úvodu e-programu klientovi přidělen, během absolvování jednotlivých modulů mu dává zpětnou vazbu a vyhodnocuje pokroky. V současnosti má Mindwell 40 terapeutů, které vybírá profesor Praško a kteří za sebou mají pětiletý výcvik v KBT. Nábor a vzdělávání terapeutů ovšem stále probíhá.

„Při digitalizované podobě KBT terapie šetříme výrazně čas terapeuta. Terapeut je schopen se věnovat až čtyřnásobně vyššímu počtu klientů než při běžné terapii. Pokud se ale u klienta během absolvování jednotlivých modulů e-programu objeví těžké psychické obtíže a suicidální myšlenky, doporučujeme vyhledání odborné pomoci lékaře,“ podtrhává Jelena Holomany, která dodává, že program je možno absolvovat jak samostatně, tak společně s péčí, na kterou již pacient fyzicky dochází.

„S Mindwellem se pacienti seznámí rovněž v Centru duševní rehabilitace v Berouně, kde Mindwell bude součástí následné péče o pacienty po jejich propuštění z léčby,“ doplňuje profesor Praško.

Mindwell by se měl široké veřejnosti představit formou edukační kampaně, která je zaměřena na zvýšení povědomí o duševních onemocněních, o jejich příznacích, projevech a dopadech. Tvůrci přitom e-platformu chtějí dále po obsahové stránce rozvíjet. Už proto připravují program pro syndrom vyhoření, obsedantně kompulzivní poruchu, sociální fobie, emoční nestabilitu či nespavost.

E-program si klient může buď zaplatit sám, nebo se může zkusit obrátit na svého zaměstnavatele. „Péče o duševní zdraví zaměstnanců se stává populárním vzhledem k závažným dopadům na efektivitu výkonu práce zaměstnance při duševních obtížích a možnost eliminace předčasného syndromu vyhoření. Díky tomu, že Mindwell je oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb, některé z pojišťoven také svým klientům nabízejí možnost úhrady e-programů ze zdravotního pojištění,“ dodává Jelena Holomany.

Michaela Koubová