Velká data přináší velké výsledky....Ilustrační foto: Pixabay

Dokáže české zdravotnictví využít potenciálu, který nabízí evropský prostor pro sdílení zdravotnických dat? Je na to vůbec připraveno? Sledujte kulatý stůl

Jaké možnosti přináší právě vznikající evropský prostor pro sdílení zdravotnických údajů (EHDS)? Dokáže potenciálu velkého množství dat shromážděných na jednom místě využít i Česká republika? Má na čem stavět a kde se inspirovat? A jaké překážky ještě musí překonat? To jsou otázky, na něž dnes odpoví účastníci kulatého stolu Zdravotnického deníku na téma sekundární využívání dat v kontextu EHDS, který se uskuteční ve středu 8. března v pražském IKEM, jenž akci také udělil svou záštitu. Diskutovat přijdou zástupci Evropského parlamentu, ministerstva zdravotnictví, plátců, farmaceutického průmyslu i odborníků.

Jde o historický krok. Evropský prostor pro sdílení zdravotnických údajů (EHDS) přinese zásadní změnu, avizovala vloni v květnu eurokomisařka Stella Kyriakidesová, když představovala svůj návrh nařízení, který pokládá základy pro vznik tohoto prostoru. Pacientům by měl zajistit lepší péči po celé Evropské unii, a odborníkům i národním orgánům zároveň nabídnout příležitost pracovat s velkým množstvím dat z prakticky celé Evropy. Pouze velká data přinesou v medicíně velké výsledky, chtělo by se říct, zvláště v době nástupu individualizovaných terapií pro stále menší skupiny pacientů, o vzácných onemocněních ani nemluvě.

Cesta to ale bude ještě dlouhá. V Bruselu stále probíhají o návrhu složitá jednání jak mezi členskými státy v Radě EU, tak poslanci v Evropském parlamentu. Ačkoli se prakticky všichni shodnou, že EHDS je něco, co Evropa skutečně potřebuje, a to nejen pro své občany – pacienty, ale i pro podporu své konkurenceschopnosti na globálním trhu medicínských inovací, otázek i obav je příliš mnoho. Největší diskuse se týkají schopnosti členských zemí připravit včas potřebnou infrastrukturu a především pak nastavení pravidel pro tzv. sekundární využití dat vědci, výzkumnými pracovníky či regulátory a tvůrci zdravotních politik. Jde o téma pro Evropskou unii i většinu států EU, včetně České republiky, zcela nové.

Jak to udělat, aby Evropa dokázala skutečně využít obrovského potenciálu, které sdílení velkého množství dat nabízí, a zároveň dokázala zabránit rizikům, jež to může přinést? Jak k těmto datům přistupovat skutečně rychle, efektivně, a zároveň bezpečně s ohledem na práva pacientů? Jaký prospěch z toho může mít české zdravotnictví a dokáže vůbec této velké příležitosti využít? Co je potřeba pro to udělat a jaké překážky stojí v cestě?

Nejen o tom budou na kulatém stole Zdravotnického deníku k sekundárnímu využívání dat v kontextu EHDS diskutovat europoslanec za Hnutí ANO Ondřej Knotek, náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, Petr Čermák ze Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec, ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Josef Diessl, ředitel odboru pojistného a správy pohledávek VZP ČR Petr Nosek a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář. Možnosti, které sekundární využití dat nabízí v reálné praxi, přiblíží přednosta Centra diabetologie pražského IKEM Martin Haluzík.

Kulatý stůl se uskuteční dnes ve středu 8. března od 10:00 do 12:00 hod v prostorách Institutu Klinické a experimentální medicíny v pražské Krči za podpory Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

-sed-