Ilustrační foto: Freepik

Editace lidských genů není v Číně dostatečně regulovaná, varovali odborníci na summitu v Londýně

Nová pravidla pro regulaci editace genů u lidí, která zavedla Čína, nejsou dostatečně důsledná, varovali odborníci na mezinárodním summitu o úpravách lidského genomu, který se v těchto dnech koná v Londýně. Čínská pravidla pro tuto oblast mohou mít podle odborníků problém udržet krok s narůstajícími inovacemi, které se v Číně dějí. Mohou sice účinně regulovat velké státní vědecké instituce, obejít je ale mohou malé soukromé podniky. Obavy posiluje zkušenost z roku 2018, kdy vyplul navenek obrovský skandál. Čínští vědci geneticky upravili dvě lidská embrya tak, aby byly narozené děti doživotně imunní vůči viru HIV. Vědec, který tehdy experiment vedl, byl sice odsouzen, po odpykání trestu se mu ale téměř okamžitě podařilo založit si soukromou kliniku v Hongkongu.

Docent Che Ťien-kchuej, který v roce 2018 zmíněný experiment vedl, získal celosvětovou publicitu, která ale rozhodně nebyla pozitivní. Čínské úřady začaly vědce a jeho spolupracovníky vyšetřovat, univerzita, pro níž pracoval ho propustila a o rok později byl odsouzen na tři roky a zaplacení tučné pokuty (v přepočtu téměř 9 milionů korun) za porušení vládního zákazu prováděním vlastních experimentů na lidských embryích. „Překročil hranice etiky ve vědeckém výzkumu a lékařské etiky,“ konstatoval tehdy soud.

Nezvratné změny pro lidskou rasu

Ťien-kchuej se svými vědeckými spolupracovníky tehdy prostřednictvím inzerátů oslovili partnerské páry, v nichž byl muž HIV-pozitivní, zatímco žena byla zdravá. Dobrovolníkům, kteří se byli ochotni experimentu zúčastnit, nabídl, že genetickou úpravou zařídí, aby jejich narozené děti získaly imunitu proti viru HIV. Poté padělal dokumenty, aby mohl projít povinnou etickou kontrolou, a upravil informace tak, aby lékaři nevědomky implantovali genově upravená embrya dvěma ženám. Z tohoto experimentu přišla po umělém oplodnění na svět dvojčata, jimž média přezdívala Lula a Nana. Později se v rámci experimentu narodilo ještě třetí geneticky upravené dítě.

Všechny děti se sice narodily zdravé, není však jasné, jak se na nich genetické modifikace projeví v průběhu života. Odborníci upozorňovali i na to, že až tyto děti vyrostou a budou mít vlastní děti, jejich genetické modifikace by se mohly předávat z generace na generaci, což by v dlouhodobém horizontu mohlo přivodit lidské rase nezvratnou a trvalou změnu. „Nelze říct, jaké budou účinky těchto úprav, protože o těchto specifických mutacích nebyly nikdy provedeny žádné studie,“ uvedl například profesor Robin Lovell-Badge z britského institutu Francise Cricka.

Che Ťien-kchuej byl již propuštěn z vězení. A minulý měsíc se ukázalo, že plánuje zřídit soukromou kliniku v Hong Kongu, kde hodlal pomocí genových úprav vyvinout léčbu pro děti se vzácnou dědičnou svalovou poruchou zvanou Ducheneova svalová dystrofie. Imigrační úředníci v Hongkongu mu ovšem nakonec zrušili vízum poté, co zjistili, jaký má záznam v trestním rejstříku.

Země trpící regulační nedbalostí

Přestože Čína po případu docenta Ťien-kchueje zpřísnila pravidla genového výzkumu, mluví mnozí světoví odborníci o tamní situaci se znepokojením. Jejich názory byly slyšet i první den třetího mezinárodního summitu o úpravách lidského genomu, který se koná od pondělí 6. do středy 8. března v Londýně (dva předchozí summity se konaly v roce 2015 ve Washingtonu a v roce 2018 v Hongkongu).

Organizátor summitu, profesor Robin Llovell-Badge z Crick Institute, řekl, že je znepokojen tím, že v čínském výzkumu existuje stále mnoho tajností. „Chápu, proč chce být Čína lídrem v technologii, ale existují určité oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost – a editace genů je rozhodně jednou z nich,“ uvedl Llovell-Badge. Podle něj musí být pravidla stanovena odborně a s náležitým dohledem, obává se ale, že se to v Číně nestalo.

Pravidla pro editaci lidských genů v Číně sice stanovují požadavky na etické schválení, dohled a kontrolu, ale vědci se obávají, že se nemusí vztahovat na soukromý sektor. „Největší obavy mám z toho, že nová čínská pravidla nepokrývají chronický a narůstající problém, snahu vypořádat se se soukromými aktivitami, které probíhají mimo konvenční vědecké ústavy,“ prohlásila expertka na genové úpravy v Číně doktorka Joy Zhangová z Kent University. Podle ní jsou čínské úřady náchylné k „regulační nedbalostí“.

Čínští představitelé nicméně tvrdí, že jsou nové čínské zákony v souladu s mezinárodními pravidly.„Výrazně jsme zpřísnili svou legislativu a předpisy. Trvalé, zděděné genetické změny jsou zakázané, přijali jsme preventivní přístup a naše zákony jsou v souladu s mezinárodními pravidly,“ uvedl na summitu doktor Yangin Peng z Čínské akademie věd.

-jkn-