Předsedkyně Výboru České onkologické společnosti a vedoucí KOC Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol docentka Jana Prausová. Foto: Radek Čepelák

Jak vypadá cesta pacienta k onkologické léčbě v Česku? Sledujte Kulatý stůl Zdravotnického deníku

V České republice se můžeme pyšnit onkologickou péčí na velmi dobré úrovni. Přesto i u nás zůstávají oblasti, na kterých je ještě třeba zapracovat a jež můžeme zlepšovat. Někdy totiž vznikají při cestě pacienta k léčbě zbytečné prodlevy, které s sebou pak mohou nést horší prognózu. Centra také pečují o velké množství pacientů, a aby se mohla naplno věnovat těm, kdo to nejvíce potřebují, neobejdou se bez předávání vyléčených pacientů do péče praktických lékařů – a hovoří se také o tom, že některé nemocné budou moci po indikaci v centru léčit spolupracující pracoviště. Problematice onkologické péče v Česku se bude věnovat Kulatý stůl Zdravotnického deníku s názvem Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě, který proběhne 28. března od 10 do 12 hodin.

Aktuální stav implementace Národního onkologického plánu, decentralizace onkologické péče, superspecializovaná péče a multidisciplinární týmy či ukázka z výsledků projektu Hlasu onkologických pacientů – i to jsou témata, kterým se bude věnovat Kulatý stůl Zdravotnického deníku pod názvem Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě, který bude moderovat šéfredaktor ZD Tomáš Cikrt.

Pozvání k diskusi přijali:
• Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti a vedoucí KOC Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
• Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., předseda Výboru České hematologické společnosti a přednosta IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové
• Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno
• MUDr. Michaela Zugarová, primářka Oddělení klinické onkologie Oblastní nemocnice Kolín
• Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR
• PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči
• MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR
• Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.

Kulatý stůl bude vysílán v přímém přenosu prostřednictvím streamu České tiskové kanceláře. V případě zájmu o link se obraťte se na events@aifp.cz.

Kulatý stůl se koná za podpory Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

-mk-