Ilustrační foto: Pxhere

Karlovarský kraj již uděluje stipendia pro studenty lékařství

Karlovarský kraj rozdělí první stipendia pro studenty lékařských oborů. Nový dotační program má přilákat do kraje lékaře a přimět studenty lékařských fakult, aby se do kraje po škole vrátili. V první vlně o stipendia požádalo sedm studentů, čtyři z toho by se měli po škole stát praktickými lékaři, tři jdou studovat zubní lékařství, uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Po dobu studia dostanou medici 150 tisíc korun ročně, přijetím stipendia se zavazují, že budou působit ve zdravotnictví v kraji po dobu nejméně pěti let.

„Je to program, který je součástí toho velkého motivačního balíku, který má zlepšit dostupnost zdravotnictví v Karlovarském kraji. Toto jsou stipendia pro studenty, kteří končí střední školu a nastupují na zdravotní studia v oboru všeobecné lékařství a zubař,“ popsal Kulhánek. Stipendium je podle něj zhruba ve výši životních nákladů, které budou studenti v dalších letech mít.

Přijetím stipendia se studenti zavazují, že budou působit ve zdravotnictví v Karlovarském kraji po dobu nejméně pěti let. Vedení kraje ale doufá, že po pěti letech už lékaři v kraji zapustí kořeny a zůstanou tam. Pokud studenti školu nedokončí nebo nedodrží závazek setrvat po škole v kraji, budou muset vyplacená stipendia vrátit.

Nedostatek lékařů i jejich vysoký věk

Karlovarský kraj postrádá především všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře. Věkový průměr nynějších lékařů dosahuje 65 let a s jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit. Hejtmanství se proto snaží motivovat lékaře, aby do kraje přišli. Připravilo k tomu balík dotačních programů.

Vedle stipendií pro studenty lékařských oborů jsou to například dotace na zřízení, modernizace nebo vybavení ordinací, ale také podpora studentů středních škol, kteří uvažují o studiu lékařských oborů. Celkově půjde o miliony korun ročně a například u stipendií se bude částka postupně zvyšovat s tím, jak budou studenti postupovat do vyšších ročníků a přicházet další.

Částečným řešením nedostatku zdravotníků v Karlovarském kraji by mohlo být i přesunutí části výuky Fakulty zdravotních studií Západočeské univerzity v její budově v Chebu. Kraj o to usiluje dlouhodobě, nemocnice jsou na případné praxe připraveny a souhlasit by po výměně děkana mohla i univerzita. Zdravotnický dením pro vás bude situaci nadále sledovat a informovat vás o jejím vývoji.

ČTK, red