Martina Šochmanová. Foto: IKEM

Martina Šochmanová bude nadále prezidentkou České asociace sester, i složení prezidia zůstane stejné

Martina Šochmanová, která je prezidentkou České asociace sester (ČAS) od roku 2015, tedy po dvě uplynulá volební období, obhájila svůj post. Ve volbách, které probíhaly od 1. do 5. března, přitom nejvíce hlasů získalo současné prezidium, takže do dalšího volebního období vstoupí ve stejném složení jako doposud.

„Pozici prezidentky jsem obhajovala s tím, že plním slib svým členům k dotažení spousty rozdělaných úkolů. Tím asi nejzásadnějším je ukotvení profesní organizace sester a nelékařů zákonnou formou. Věřím, že s podporou MZČR se toto konečně podaří. Budu pochopitelně i nadále pracovat na posílení kompetencí sester, na prosazování zájmu nelékařů a poukazování na to, jak jsou tyto profese důležité a v mnoha činnostech i nezastupitelné. Ráda bych využila tohoto prostoru k poděkování všem členům za důvěru, kterou mi prokázali. Velmi si toho vážím a bez jejich podpory by se řada věcí prosadit nedala. Děkuji také celému prezidiu za skvělou spolupráci a v neposlední řadě všem kolegům a kolegyním,“ řekla ZD Martina Šochmanová, která svoji pozici obhájila 91,66 procenty hlasů.

V devítičlenném prezidiu vedle Šochmanové znovu usednou Veronika Hauerová, Lenka Kalábová, Michaela Kolářová, Lucie Laurýnová, Mario Pytel, Zuzana Tomášková, Renata Tydlačková a Dana Vaňková. Hlavním cílem celého prezidia v nadcházejícím období je přitom založení komory sester/nelékařských zdravotnických pracovníků.

-mk-