Foto: Maxpixel

Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit seznam návykových látek

V souvislosti s výskytem nových syntetických drog v Evropě i České republice resort ministra Vlastimila Válka navrhuje zařadit na seznam návykových látek další dva syntetické opioidy a tři kanabinoidy. Podle ministerstva tyto látky nemají žádné terapeutické použití a mohou ohrozit zdraví obyvatel. Novela příslušného vládního nařízení vznikla v souladu s návrhem Evropské komise, která připravila jednotnou pozici EU k novým psychoaktivním látkám, jež by měly být zařazeny pod mezinárodní kontrolu v rámci Úmluv OSN.

„Vzhledem k tomu, že drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii neustále zaplavují nové syntetické drogy, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek, je nezbytné těmto tendencím čelit,“ píše se v odůvodnění ministerského návrhu. Konkrétně se má seznam návykových látek uvedenýve vládním nařízení rozrůst o protonitazen a etonitazepyn, jež se řadí do skupiny syntetických opioidů, a dále o látky ADB-BUTINACA, hexahydrokanabinol (HHC) a tetrahydrokanabiforol (THCP), které patří mezi kanabinoidy. Poslední zmíněná látka – THCP – má podle předkládací zprávy dokonce výrazně vyšší psychoaktivní účinky, než známější tetrahydrokanabinol (THC), ten na seznamu již je. Ministerstvo argumentuje, že tyto látky postrádají terapeutické využití a představují zdravotní riziko.

Česká legislativa rozděluje seznam návykových látek na omamné a psychotropní látky, rozčleněné do sedmi skupin podle systematiky členění používané Jednotnou Úmluvou o omamných látkách z roku 1961, Úmluvou o psychotropních látkách z roku 1971 a Protokolem o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961. Toto členění se podle materiálu v praxi osvědčilo, neboť lze na jeho základě spolehlivě zajistit různé režimy kontroly nad těmito látkami při současné potřebě dostupnosti léčivých přípravků s obsahem návykových látek.

Návrh ministerstva zdravotnictví o zařazení jmenovaných látek na seznam těch návykových se v současné době nachází v připomínkovém řízení.

Filip Krumphanzl