Na Slovensku sa zruší povinná päťdňová karanténa pre pozitívnych na covid-19

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na covid-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s ministerstvom zdravotníctva a odborným konzíliom.

Znamená to, že osoby s covid-19 by už od tohto dátumu nemali mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Naďalej budú, samozrejme, v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť. Oznámil to ÚVZ vo svojom stanovisku.

„Týmto smerom sa uberá napríklad aj susedné Česko. Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu vzhľadom na aktuálne cirkulujúce varianty a podiel ľudí, ktorí covid-19 prekonali a boli kompletne zaočkovaní, alebo boli kompletne zaočkovaní,“ poznamenal slovenský hlavný hygienik Ján Mikas.

Prakticky sa tak podľa neho covid-19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín, ako sú seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby a pod.

„Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest sa nateraz rušiť nebude. V súčasnosti má stále opodstatnenie – ešte máme relatívne vysokú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia,“ dodal Mikas. Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom naďalej platí pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi, teda personál nemocníc, ambulancií a lekární. Platí aj pre návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení, pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov či zákazníkov lekární.

-bre-