Nemocnica v Myjave. Foto: TSK

Petícia za zaradenie nemocníc v Partizánskom a v Myjave do vyššej úrovne má už 18-tisíc podpisov

Už 18-tisíc podpisov sa podarilo zatiaľ vyzbierať pod petíciu za zaradenie Nemocnice s poliklinikou v Myjave a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom do siete nemocníc druhej úrovne v rámci kategorizácie nemocníc. Cieľom petície je zachovať dostupnú ústavnú zdravotnú starostlivosť pre občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Kraj totiž nesúhlasí s návrhom kategorizácie nemocníc z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá sa dotýka poskytovania zdravotnej starostlivosti v TSK. Žiada preto ministerstvo zdravotníctva, aby zaradilo myjavskú nemocnicu a Nemocnicu na okraji mesta v Partizánskom do druhej úrovne.

Prognóza nie je dobrá

Ministerstvo zdravotníctva rozdelilo nemocnice do piatich úrovní podľa poskytovania tzv. programových profilov. V TSK je na základe tohto rozdelenia len jedna nemocnica tretej úrovne (Fakultná nemocnica Trenčín) a dve nemocnice druhej úrovne (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica) a až päť nemocníc prvej kategórie (NsP Myjava, Nemocnica na okraji mesta Partizánske, NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou).

Ako pre Zdravotnický deník povedal predseda petičného výboru Jozef Božík, podpredseda TSK a primátor mesta Partizánske, väčšina podpisov je z Myjavy a okolia, pretože v Partizánskom už podobné petícia prebehla aj v roku 2021. „Máme ešte ďalších 10-tisíc podpisov,“ vysvetlil Božík. Očakáva, že petícia nebude márnou snahou, ale podarí sa dosiahnuť cieľ a zlepšiť zdravotnú starostlivosť v kraji.

„Prognóza do budúcnosti nie je dobrá. Evidujeme vysoký vek ambulantných lekárov a nie sú žiadni, ktorí by ich nahradili. Podobne je to aj v nemocniciach, kde tiež chýbajú mladí lekári,“ konštatoval podpredseda TSK. Reformu nemocníc, ktorú predstavilo koncom minulého roka ministerstvo zdravotníctva, nepovažuje za dobré riešenie. „Radšej by sme si mali brať príklad z Českej republiky,“ dodal Božík.

Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti

Reforma nemocníc podľa predstaviteľov TSK nezohľadňuje nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v kraji. „Máme konkrétne výhrady k zaradeniu Nemocnice s poliklinikou v Myjave a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom do prvej úrovne nemocníc,“ vysvetlila ešte vo februári Lenka Kukučková, hovorkyňa TSK pre Zdravotnický deník.

Kukučková si myslí, že v prípade obmedzenia rozsahu poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava a Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom dôjde k nedostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti pre občanov, keďže okolité väčšie nemocnice, ako je Fakultná nemocnica v Trenčíne či NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach nemajú dostatočné kapacity na prevzatie starostlivosti o pacientov z týchto regiónov.

Práve dve spomenuté nemocnice – v Myjave a v Partizánskom by mali byť zaradené do prvej úrovne nemocníc. „Dôvody nepoznáme, nakoľko nemáme k dispozícii zdrojové údaje, ktoré boli použité ministerstvom zdravotníctva pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní,“ poznamenala hovorkyňa TSK.

Ministerstvo vyhodnocuje pripomienky

Ministerstvo zdravotníctva pre Zdravotnický deník uviedlo, že vybavuje všetky doručené petície v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Keďže zber podpisov ešte prebieha, na príslušný útvar ministerstva zatiaľ petícia nebola doručená.

Na otázku, či existuje možnosť, že by petícia ovplyvnia zaradenie nemocníc, ministerstvo konštatovalo, že vyhlášku o kategorizácii tvorilo vyše 400 klinických odborníkov na základe odporúčaní európskych a medzinárodných spoločností, ako aj na základe klinickej praxe na Slovensku, s cieľom zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú, ale aj udržateľnú plánovanú nemocničnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

„Využitie petičného práva nepatrí k posudzovaným kritériám pri kategorizácii nemocníc. Ministerstvo samozrejme pozorne skúma a vyhodnocuje všetky podnety a pripomienky,“ uzavrel komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Jozef Brezovský