Foto: Pixabay

Ředitel SÚKL si vydělá až 150 tisíc měsíčně

Ministerstvo zdravotnictví dnes vypsalo výběrové řízení na nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pozice si kromě náležité odbornosti a zkušeností žádá i vysokou odolnost vůči politickým tlakům. Zdravotnický deník se podíval na to, jakou kvalifikaci musí uchazeč o místo mít a na kolik si reálně přijde peněz.

„Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 39 820 Kč do 59 020 Kč,“ stojí v úvodu údajů o platu v oznámení o výběrovém řízení, který dnes ministerstvo zveřejnilo. Výše tarifu se pak určuje podle započitatelné praxe, přičemž resort zdravotnictví pro tuto pozici požaduje na základě zákona o státní službě minimálně tři roky zkušeností v obdobné vedoucí funkci v posledních 15 letech. K základnímu tarifu je ovšem třeba připočíst osobní příplatek, a to až ve výši 100 procent tarifu u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků. Samozřejmě platí, že osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou zaměstnanec získává za nadstandardní výkonnost. Vedoucí služebních úřadů mohou dále dosáhnout na tzv. příplatek za vedení, který se určí podle stupně řízení a náročnosti řídící práce v procentech platového tarifu nejvyššího platového stupně v odpovídající platové třídě. Konkrétně ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv má nárok na tento příplatek ve výši 32 461 korun. Samostatnou složku platu dále mohou tvořit odměny. Celkem si tak ředitel SÚKLu může přijít až na 150 tisíc korun za měsíc.

Ministerstvo nabízí novému řediteli ústavu i relativně širokou paletu benefitů, a to pružnou pracovní dobu, příspěvek na stravování, 25 dní dovolené, pět dní indispozičního volna, stejný počet dní služebního volna k individuálním studijním účelům a též možnost dohody o výkonu služby z jiného místa. Délka týdenní služby je ale stanovená na 40 hodin týdně. Samotné funkční období pak trvá pět let.

Vysoký plat a štědré benefity ale nejsou zadarmo. Kandidát na ředitele SÚKLu musí splňovat řadu podmínek. Kromě běžných nároků jako jsou české občanství, minimální věk, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost, musí mít i nutnou minimální praxi a dosažené magisterské vzdělání. Ve vypsaných požadavcích není podmínka, o které se v minulosti uvažovalo, a to, že by uchazeč o místo šéfa SÚKLu mohl být pouze lékař, farmaceut nebo právník. Kromě výše zmíněných kvalifikací musí mít kandidát rovněž prověrku na stupeň utajení Důvěrné a dále pak prokázat znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka.

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv má mimo jiné na starosti povolování léků, stanovování jejich cen a úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebo povolování jejich klinických studií, kontroly fungování lékáren, evidování podezření na nežádoucí účinky léků a vakcín nebo provoz systému elektronických receptů. Rovněž se podílí se na přípravě legislativy a legislativních materiálů v oblasti lékové politiky a reklamy.

-red-