Foto: Pixabay (meguraw645)

Už dva nebožtíci na jedno novorozeně. Japonsku klesá porodnost

Počet narozených dětí v Japonsku dosáhl v roce 2022 nového rekordního minima a poprvé klesl pod hranici 800 tisíc. Zároveň Japonsko vykázalo rekordní počet poválečných úmrtí, což představuje výzvu pro vedoucí představitele země, neboť stárnutí populace prudce narůstá, zatímco pracovní síla se zmenšuje. Klesá i tamní míra porodnosti, která se v současnosti nachází hluboko pod úrovní nutnou k udržení stabilního počtu obyvatel. O nových údajích píše americký zpravodajský portál CNN.

Země vycházejícího Slunce minulý rok zaznamenala pouhých 799 728 porodů, což je méně než polovina počtu zaznamenaného v roce 1982. Míra porodnosti se navíc propadla na hodnotu 1,3, přičemž pro zachování stejného počtu obyvatel je nutná úhrnná plodnost na hodnotě 2,1. V Japonsku naopak každým rokem roste počet úmrtí. Přestože se Japonci v porovnání s ostatními zeměmi těší vyhlídkám na vůbec nejdelší život, a to 85 let, v loňském roce jich zemřelo 1,58 milionu. V Japonsku v současnosti žije přibližně 125 milionů lidí, přičemž podle údajů specializovaného serveru Worldometers by měl tento počet do roku 2050 klesnout na necelých 106 milionů, tedy o 15 procent.

Hrozící dramatický pokles počtu obyvatel Japonsko trápí již několik desetiletí a v zemi jde o čím dál aktuálnější politické téma. „Při přemýšlení o udržitelnosti a inkluzivitě naší národní ekonomiky a společnosti považujeme podporu výchovy dětí za nejdůležitější politiku,“ řekl japonský premiér Fumio Kišida a dodal, že Japonsko prostě nemůže déle čekat s řešením problému nízké porodnosti. Japonská vláda plánuje tento problém řešit zdvojnásobením výdajů na programy související s dětmi a v dubnu zřízením nové agentury, která se bude tímto problémem zabývat. K nízké porodnosti však přispívají různé sociální faktory, včetně vysokých životních nákladů, omezeného prostoru, nedostatečné podpory péče o děti ve městech a klesajících mezd, což vede ke změně postoje k manželství a zakládání rodin.

Tyto problémy nejsou v Japonsku ojedinělé, ale jsou známé v celé východní Asii, kde se s poklesem porodnosti potýkají také Jižní Korea a Čína. V loňském roce se porodnost v Jižní Koreji opět snížila a již nyní je nejnižší na světě. Počet obyvatel Číny se v roce 2022 snížil a přiblížil se tak k tomu, aby ztratil titul nejlidnatější země světa ve prospěch Indie. Nízká porodnost se ovšem týká i České republiky. Přestože se v tuzemsku intenzita plodnosti za posledních deset let zvýšila, stále tu průměrný počet dětí na jednu ženu činí 1,83. Přesto se jedná o jednu z nejvyšších plodností v rámci zemí Evropské unie.

-fk-