Ilustrační foto: Pixabay

Úzkost snižuje produktivitu. EU dotuje projekty na zlepšení duševního zdraví pracovníků

V zaměstnání si obvykle snažíme zachovávat profesionální přístup. Když se nám ale něco pokazí v osobním životě, málokdy dokážeme zabránit tomu, aby se vnitřní neklid projevil i na naší práci. Duševní zdraví se navíc podle řady studií všeobecně zhoršilo v souvislosti s pandemií covidu a následnou ekonomickou krizí. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce odhaduje, že se v důsledku depresí a úzkostí každý rok globálně vytrácí 1 bilion dolarů na produktivitě práce. I proto se Evropská unie zaměřuje na podporu programů, které se snaží tento neblahý trend zvrátit. Píše o nich magazín Horizon, spadající pod Generální ředitelství pro výzkum a inovace při Evropské komisi.

Jedním z těchto projektů je irský MENTUPP. Vede ho profesorka Ella Arensmanová z University College Cork, která se problematice sebepoškozování, sebevražd, depresí, úzkostí, zneužívání návykových látek a stigmatizace duševního zdraví v práci věnuje čtyři desetiletí. Varuje, že tyto negativní jevy v čase narůstají a mají vážné důsledky pro jednotlivce i celou společnost. Projekt MENTUPP poskytuje zaměstnancům malých a středně velkých podniků v oblastech stavebnictví, zdravotnictví a informačních technologií bezplatný online program, který má za cíl destigmatizovat konverzaci o duševním zdraví a zvýšit pohodu zaměstnanců. „Možná, že lze postup deprese zvrátit,“ doufá Arensmanová. Již nyní se nechala slyšet, že zpětná vazba od uživatelů je pozitivní a předběžné výsledky jsou slibné. Na malé a střední podniky se Arensmanová soustředí záměrně, neboť je přesvědčena, že na rozdíl od velkých firem, menší podniky nemají pro své zaměstnance podpůrné programy, které by jim se zvládáním duševní nepohody pomáhaly.

V Evropské unii v současnosti funguje přibližně 23 milionů malých a středních podniků. Jde o firmy, které mají mají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat je nižší než 50 milionů eur. Tvoří více než 90 procent z celkového počtu firem.

Pro MENTUPP se irská profesorka nechala inspirovat australským programem prevence sebevražd Mates in Construction, který od roku 2008 pomáhá snížit riziko sebevražd mezi tamními stavebními dělníky. Podle zprávy, kterou organizace spolu s Melbournskou univerzitou představila v roce 2020, se počet sebevražd mezi stavebními dělníky v Austrálii za dobu fungování programu snížil téměř o 8 procent, čímž se úroveň přiblížila národnímu průměru mužů. Arensmanová a její tým svůj systém ještě zdokonalují, výsledky testování však očekávají ještě letos. Náklady na projekt vyčíslili na téměř 4 miliony eur, přičemž 93 procent rozpočtu zaplatila EU.

MENTUPP není jediným programem zaměřujícím se na psychologickou pomoc zaměstnancům malých a středních firem. EU od roku 2020 dotuje i španělský projekt EMPOWER. Jeho koordinátorka, klinická psycholožka Beatriz Olayaová, je přesvědčena, že „lidé potřebují psychologickou podporu, ale velmi často nevědí, jak se k ní dostat“. EMPOWER je platforma elektronického zdravotnictví, obsahující webové stránky, aplikaci, online videa a různé texty. Uživatelé do ní po přihlášení zadají informace o svém duševním stavu a obratem získají individualizovaný program, který má zajistit, že se budou cítit lépe. Ten obvykle zahrnuje dechová cvičení, relaxační techniky a stanovování každodenních úkolů. Aplikace je zatím ve fázi testování, do kterého se zapojilo více než 600 uživatelů ze Španělska, Finska, Polska a Velké Británie. Projekt má fungovat minimálně do poloviny příštího roku. Jeho rozpočet, podobně jako irského MENTUPPu, činí 4 miliony eur, přičemž je prakticky v plné výši hrazen z fondů EU.

-fk-