Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Foto: Mesto Ružomberok

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila spokojnosť pacientov so slovenskými nemocnicami

V prieskume spokojnosti poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera sa najlepšie umiestnila Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom v kategórii Všeobecné nemocnice. V kategórii Špecializované nemocnice najlepšie dopadlo bratislavské zariadenie CINRE, medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami mala najvyššie hodnotenie Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Najlepšou nemocnicou v kategórii Ostatné nemocnice sa stalo Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici.

Poistenci Dôvery sa v reprezentatívnom prieskume vyjadrovali o svojej spokojnosti s hospitalizáciami v slovenských nemocniciach už po 17. krát. Celková priemerná známka hodnotenia pacientov bola v minulom roku 1,54, čo je o tri stotiny lepšie ako v roku 2021.

Víťazili súkromní poskytovatelia

„Tohtoročné výsledky v sebe nesú aj symbolický odkaz. Vo všetkých kategóriách okrem jednej sa na prvých miestach umiestnili súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Dokazuje to, že súkromní poskytovatelia sú v slovenskom zdravotníctve nevyhnutí a poskytujú pacientom kvalitné služby. Zdôrazňujeme to preto, že najmä posledné roky sme boli svedkami diskriminácie súkromných aktérov v zdravotníctve, nešlo pritom len o zdravotné poisťovne, ale aj o nemocnice či záchranné zdravotné služby,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, v tlačovej správe.

Podotkol, že súkromné nemocnice sa na prvom mieste neumiestnili iba v kategórii univerzitných a fakultných nemocníc. V tejto kategórii však podľa neho žiadne súkromné nemocnice nie sú, pretože všetky sú v rukách štátu.

„Nemôžeme opomenúť, že v posledných rokoch priniesla vládna garnitúra do zdravotníctva obrovský chaos. Zdravotníctvo potrebuje stabilitu a normálne fungovanie a potom určite uvidíme aj zásadné zlepšenie vnímania slovenského zdravotníctva v očiach pacientov,“ povedal Kultan. Keď budú mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stabilné legislatívne prostredie a stabilné financovanie, budú sa podľa neho môcť lepšie sústrediť na potreby pacientov.

Dunajská Streda skokanom roka

Hospitalizovaní pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka. Dospelí klienti odpovedali na 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou.

Vo všetkých troch kategóriách sa na prvom mieste umiestnilo Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. S lekármi a setrami boli pacienti spokojní aj v Nemocnici v Partizánskom a v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Ubytovanie a stravu si poistenci Dôvery pochvaľovali aj v zariadení ORL v Humennom a v Sanatóriu Koch v Bratislave.

Najvyšší medziročný posun v rebríčku, až o 26 priečok, zaznamenala Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda. Z regionálneho pohľadu sú najlepšie hodnotené nemocnice v Žilinskom kraji. Tradične najhoršie býva hodnotená kvalita stravy a tradične najlepšie je hodnotené správanie sa lekárov k pacientom.

Dotazník v poslednom prieskume vyplnilo takmer 7 000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice. Cieľom tohto prieskumu je podľa Dôvery zvyšovanie transparentnosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

-bre-