Foto: Depositphotos

Zdravotní výbor v rámci pozměňovacích návrhů posvětil zrušení potravinářských průkazů

Sněmovní zdravotnický výbor včera jako garanční schválil novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která je součástí povinné transpozice evropské směrnice do české legislativy. Přijetím návrhu má být zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody. V rámci pozměňovacích návrhů však byly schváleny také dva, které s problematikou nesouvisejí. Jedním z nich je zrušení takzvaných potravinářských průkazů, další je zákaz příchutí u zahřívaného tabáku, kde jde ovšem taktéž o transpozici evropského práva.

„Novela je transpozicí směrnice evropského parlamentu a rady z roku 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě do českého právního řádu. Jde o klíčovou legislativu, která má zabezpečit bezpečnost od povodí až po kohoutek spotřebitele a znamená tak velký posun z hlediska dodávané pitné vody. Součástí je také doprovodná novela o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k vodohospodářské infrastruktuře,“ uvádí náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček s tím, že pokud bychom úpravu nepřijali, neplnili bychom závazky vyplývající z členství v EU.

K úpravě bylo načteno šest pozměňovacích návrhů, které všechny podpořilo jak ministerstvo zdravotnictví, tak zpravodajka tisku Michaela Šebelová (STAN). Sama Šebelová přitom předložila tři pozměňovací návrhy, které se všechny týkaly dané problematiky (stejně jako jeden návrh Karla Smetany).

Zbytečná administrativní zátěž

Další návrh Martiny Ochodnické (TOP 09) a dalších přichází se zrušením zdravotních průkazů. Stávající právní úprava totiž nařizuje komukoliv, kdo pracuje v potravinářství, povinnost mít zdravotní čili potravinářský průkaz, který je dokladem o zdravotním stavu osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti.

Kde je problém? Zdravotní průkaz je možné žadateli vydat i na dobu neurčitou a s neomezenou platností. Pokud ho tak dostane někdo v souvislosti s plánovaným krátkodobým výkonem práce spočívajícím třeba v doplňování zboží v supermarketu, může pak ten samý potravinářský průkaz využít i po několika letech ke zcela jiné činnosti, jako je například zpracovávání surového masa.

Vydávání zdravotních průkazů mají na starosti praktici a je na nich, zda průkaz vydají či ne. Prohlídka, která se kvůli tomu provádí, nenahrazuje vstupní prohlídku do zaměstnání, takže není zapotřebí například vzorek ranní moči ani komplexní fyzikální vyšetření.

„Veřejnosti jistě nejsou neznámy případy, kdy jsou zdravotní průkazy vydávány téměř bez jakékoliv důkladnější prohlídky, takřka po letmém nahlédnutí do zdravotní dokumentace a krátkém zhodnocení zdravotního stavu posuzované osoby toliko na základě jejího aktuálního vzezření. Na základě ohlasů veřejnosti je možné se domnívat, že takové případy nejsou ojedinělé. Právní úprava zdravotních průkazů je tak nekoncepční, míjí se účelem a znamená zbytečnou administrativní zátěž bez jakýchkoliv pozitivních dopadů. Z těchto důvodů navrhujeme právní úpravu zdravotních průkazů jako celek zrušit,“ stojí ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

O záměru zrušit potravinářské průkazy hovořil už před Vánocemi na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Proti nejsou ani odborníci. „Potravinářské průkazy v současné podobě se míjejí efektem, avšak na místě by byla odborná diskuse, která není,“ řekl tehdy ZD předseda Společnosti pracovního lékařství Milan Tuček. Návrh nyní zdravotní výbor, ačkoliv poměrně těsně, doporučil ke schválení.

Konec zahřívaného tabáku s příchutí

Jiného tématu než bezpečnosti pitné vody se týká také druhý pozměňovací návrh Karla Smetany (KDU-ČSL). „Návrh vede ke splnění transpoziční povinnosti České republiky v rozšíření zákazu obsahu příchutí a aromatů tabákových výrobků,“ přibližuje Šebelová.

V současnosti je v zákoně o potravinách stanoveno, že tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret jsou vyňaty ze zákazu charakteristické příchuti i obsahu aromat a jsou také vyňaty z povinnosti nést některá varování pro spotřebitele.

„Vzhledem k tomu, že se v Evropské unii zvýšil objem prodeje zahřívaných tabákových výrobků (vyňatých doposud z výše uvedených zákazů a povinností) nad stanovenou mez, přijala Evropská komise novelu tabákové směrnice. Směrnice 2022/2100 tak rozšiřuje zákaz obsahu charakteristických příchutí a aromat i na zahřívané tabákové výrobky a zároveň odstraňuje pro tyto výrobky výjimky z povinnosti nést některá varování pro spotřebitele,“ píše se v důvodové zprávě.

Směrnice stanovuje termín pro zapracování do národní právní úpravy do 23. července 2023 s účinností od 23. října 2023, což respektuje i pozměňovací návrh. Pro doprodej zásob po 23. říjnu 2023 už pak směrnice neumožňuje žádné přechodné období.

Zdravotnický výbor se včera zabýval také senátním návrhem novely zákona 326/1999 o pobytu cizinců na území ČR, který má zrušit monopol Pojišťovny VZP a umožnit uzavírání cestovního zdravotního pojištění cizinců i s komerčními pojišťovnami. Projednávání ovšem výbor přerušil. Problematice se budeme věnovat v nadcházejícím vydání ZD.

Michaela Koubová