Protest lekárov v Bratislave v novembri 2022, na ktorom volali po splnení ôsmich požiadaviek. Foto: Lucia Hakszer

Zdravotnícky výbor nechce kontrolovať plnenie memoranda lekárov a vlády

Poslanci zdravotníckeho výboru v slovenskom parlamente si nemyslia, že treba urýchliť plnenie požiadaviek lekárov. Na návrh, podľa ktorého mala byť vláda v tejto veci viac kontrolovaná, poslanci na schôdzi výboru reagovali vlažne.

Slovenská vláda podpísala s Lekárskym odborovým združením Memorandum o zlepšení systému zdravotníctva v novembri 2022, tesne predtým ako vstúpili do platnosti výpovede vyše 2100 nemocničných lekárov. Odborári však kritizujú, že odvtedy došlo len k splneniu troch z ôsmich požiadaviek a poverená vláda problémy slovenského zdravotníctva opäť nerieši. Chcú napríklad zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť a cenu práce zdravotníkov, navýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, reformu vzdelávania lekárov či nerušenie oddelení v nemocniciach bez predošlého personálneho a priestorového zabezpečenia zariadení, ktoré majú prevziať pacientov.

Poslanec Vladimír Faič (Smer-SD) na výbore predložil návrh na prijatie uznesenia k urýchleniu realizácie memoranda, podľa ktorého by vláda musela bezodkladne predložiť návrhy nevyhnutných riešení vyplývajúcich z memoranda. Zdravotníckemu a školskému výboru návrh uznesenia ukladá povinnosť kontrolovať ministerstvo zdravotníctva. „Nie je v tom žiadna politika. Je to vytvorenie priestoru pre poslancov Národnej rady vykonávať kontrolnú činnosť plnenia memoranda, aby poverená vláda skutočne vykonala to, k čomu sa zaviazala,“ vyhlásil Faič. Za uznesenie však hlasovali len traja poslanci a je otázne, ako sa k nemu postavia ich parlamentní kolegovia na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR.

Na programe schôdze sú v druhom čítaní aj ďalšie zdravotnícke zákony. Zdravotnícky výbor nerokoval o poslaneckom návrhu, ktorý mal zabezpečiť pacientom práva na sprevádzajúcu osobu 10. marca, keď ho mal na programe, pretože vtedy nebol uznášaniaschopný, a ako gestorský výbor k danému návrhu, ho 14. marca ani neodporučil schváliť. Poslanci SaS Vladimíra Marcinková, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký, ktorí návrh predložili, argumentovali, že v praxi je prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení v zdravotníckom zariadení často a nedôvodne odopretá a kontakt pacienta s blízkym človekom obmedzovaný. Problém je to predovšetkým pri maloletých deťoch. Po postoji výboru však nevedno, ako zahlasujú poslanci v pléne.

Naopak zdravotnícky výbor ako gestorský výbor odporučil Národnej rade schváliť vládny návrh zákona, ktorý umožňuje, aby záchranná služba v nevyhnutných prípadoch prepravovala pacientov aj do zahraničia. Dôvodom môže byť napríklad transplantácia orgánov. Tie totiž majú obmedzenú životnosť.

Lucia Hakszer