Foto: enovation

Dotace pro dlouhodobou následnou péči nevystačily před dvěma roky na již připravené projekty. Poslední šance finance získat bude na konci roku

Před dvěma roky byla vyhlášena dotační výzva č. 99 v rámci programu REACT-EU. Dotace pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj byly zaměřené na rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty. Dotace se vyčerpaly a na již připravené projekty nezbyly finance. Na konci tohoto roku bude poslední šance některé z nich uskutečnit.

Výzvy, které vznikly na podporu zdravotní péče –⁠ č. 98, 99 a 100, měly společnou alokaci peněz. Přetlak projektů ve výzvě č. 98 vyčerpal finance, a tudíž nezbyly peníze na zbylé projekty.

Týden před zahájením příjmu žádostí byly projekty rehabilitační péče z výzvy REACT-EU č. 99 vyloučeny. I přestože spousta nemocnic měla projekty téměř hotové. Jednalo se tehdy o dotace na poskytování následné péče v kódech ošetřovacích dnů. Konkrétně šlo o druhy péče ventilační, intenzivní, rehabilitační, pneumologické, ftizeologické a geriatrické.

Co bude s neuskutečněnými projekty

Konzultanti ze společnosti enovation jsou odborníci na dotační poradenství pro nemocnice. Není divu, že celou situaci bedlivě sledují. Již od neúspěchu výzvy č. 99 mapují, jak se naložilo s dotační podporou vypsanou pro zdravotnické zařízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo realizaci projektů v oblasti rehabilitační péče, které se nevešly do výzvy č. 99, uskutečnit v Integrovaném regionálním dotačním programu. Očekávání byla upřena k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) na období 2021–2027. Na ten navázala podpora z Národního plánu obnovy –⁠ programu, který Ministerstvu zdravotnictví rozšířil paletu možností, jak uspokojit projekty nemocnic, které se nevejdou do IROPu.

Dotace jsou zaměřené na následnou rehabilitační péči v oblastech rehabilitační následné, pneumologické a ftizeologické péče. Přidala se dětská rehabilitační a dětská pneumologická péče.

Přestože ve dvou výzvách IROPu bylo od konce listopadu 2022 připraveno téměř 2,6 mld. Kč, naplněnost alokace průběžných výzev zatím jen pomalu překonala hranici 30 procent.

„Nižší naplněnost je dána i přísným omezením výzev, do kterých se nemohou zapojit poskytovatelé, kteří jsou zároveň lázněmi,“ uvádí Roman Švarc, konzultant společnosti enovation pro oblast zdravotnictví.

Národní plán obnovy alokoval 1,9 mld. Kč pro nemocnice

U programu Národního plánu obnovy se očekávalo využití 1,9 mld. Kč pro následnou intenzivní péči. Prostředky Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo do 2 výzev. Zařízení, která poskytují komplexní intenzivní rehabilitační léčbu u pacientů s poškozením mozku, se mohla těšit na finance ve výši 1,2 miliardy korun. Většina nemocnic ale nemohla splnit podmínky výzvy. Poradci z enovation z veřejně přístupných dat VZP odvodili, že pouze tři subjekty poskytují tuto péči, a tedy mohly o dotace zažádat.

Zbylých 700 milionů Kč je určeno pro akutní rehabilitaci v návaznosti na centrovou péči, a to pouze specifikovanou traumacentry I. typu a cerebrovaskulárními centry.

„Na většinu projektů nemocnic se pravděpodobně opět nedostane,” dodává Švarc, který konzultoval několik projektů pro krajské nemocnice. „Často se klienti snaží projekty rozdělit mezi oba programy nebo zapojit financování prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,” poodkrývá tipy od žadatelů konzultant enovation.

Poslední šance získat finance bude na konci roku

„Štědrost řídících orgánů, kterou jsme viděli u výzev REACT-EU, se v oblasti zdravotnictví již opakovat nebude,” říká Roman Švarc a zdůrazňuje, že Ministerstvo zdravotnictví patrně vypustí do systému následné péče jen jedinou výraznou sumu peněz určenou pro geriatrickou péči.

V tomto směru je dle konzultanta enovation připravováno v Národním plánu obnovy 3,3 miliardy Kč pro léčebny dlouhodobě nemocných.

Vyhlášení této výzvy se plánuje na konec tohoto roku. „Z řad klientů enovation víme, že po této výzvě je velká poptávka a příprava projektů je v plném proudu,“ uzavírá Švarc.

-red-