Foto: Pixabay

76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění cílí na strategii během mimořádných událostí v oblasti zdraví 

Svět stále čelí pokračujícím zdravotním a humanitárním krizím. Letošní Světové zdravotnické shromáždění (WHA), jakožto nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), si klade za cíl projednat bezprostřední i dlouhodobou budoucnost WHO, počínaje rozpočtem programu na příští dva roky až po klíčová rozhodnutí o udržitelném financování organizace. Delegáti všech zemí mají dále na programu svých jednání diskusi o kritické roli WHO v globálním měřítku během mimořádných událostí v oblasti zdraví. Zasedání se koná od 21. do 30. května v sídle OSN v Ženevě. 

„Vzhledem k tomu, že si připomínáme 75. výročí WHO, můžeme být hrdí na naše minulé úspěchy, ale musíme si pamatovat ponaučení z celosvětové pandemie covid-19. Vytváříme budoucnost, ve které bude mít každý člověk přístup ke zdraví,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „To znamená posílení globální připravenosti, odezvy a odolnosti na mimořádné události, podporu zemí na cestě k všeobecnému zdravotnímu pokrytí a vybudování silnější, udržitelně financované a odpovědné WHO.“

Během zasedání probíhají klíčové diskuse o práci WHO při mimořádných zdravotních událostech, včetně mezinárodních zdravotních předpisů, posílení připravenosti WHO na mimořádné události, strategie v oblastech, jako je zdraví žen, dětí a dospívajících, rehabilitace, všeobecné zdravotní pojištění, primární péče, prevence a kontrola infekcí, nevyhovující a padělané léky, zdraví uprchlíků a migrantů, nepřenosné nemoci, duševní zdraví nebo správná výživa a problematika postižení. Zasedání má na programu také jednání ohledně schválení programového rozpočtu WHO na období 2024-2025, včetně rozhodnutí o zvýšení vyměřených příspěvků a dalších záležitostí. 

-ns-