Foto: Koláž ZD

Aplikace Sprinx Pharma správní řízení už má občanku

Dnes to možná nám všem, kteří se ve farmaceutickém světě pohybujeme kolem stanovení cen a úhrad, připadá jako něco důvěrně známého, jako něco, co tu bylo „od vždycky“. Možná někteří, nebo mnozí už přemýšlejí (různě dlouho, různě intenzivně) o tom, jak systém vylepšit procesně i technicky. Od zahájení plně elektronického provozu v oblasti správních řízení ale uplyne v letošním roce teprve, nebo už, 15 let.    

Stejně dlouhou dobu se správními řízeními žijeme i my ve Sprinx Pharma. Od první myšlenky k prvnímu zákazníkovi, který začal používat naše služby uplynul přibližně rok. Před 15 lety šla i nám, ale nejen nám řada věcí o něco pomaleji a vyvíjeli jsme typ služby, se kterým tehdy neměl nikdo žádnou zkušenost. Původním záměrem bylo usnadnit uživatelům práci s databázemi SÚKL uživatelsky více komfortním způsobem a umožnit jim automatizovaný monitoring změn, proto aby nemuseli každý den ráno otevírat web SÚKL a pátrat po tom, co se změnilo. Manuální zpracování správních řízení bylo nejen náročné, ale byl zde i velký prostor pro chyby lidského faktoru. To se podařilo.

S prvními zákazníky pak dále přišly i první požadavky a postřehy na téma, jak má aplikace vypadat, jakým způsobem mají být výsledky monitoringu pro zákazníky dostupné, jak a co mají zobrazovat a řada dalších. Aplikace se od té doby ve svém vývoji nezastavila, poslední velkou proměnou prošla před dvěma lety, kdy jsme do ní doplnily řadu užitečných funkcí a pomůcek pro práci, například kalkulačku pro výpočet cen. První verze uživatelského rozhraní by vypadala dnes již poněkud archaicky.   

Po správních řízeních přišly logicky na řadu změnové soubory cen a úhrad, které přenášejí výsledky správních řízení do reálné praxe. Monitoring těchto souborů přináší klientům informace o tom, zda jsou jejich přípravky zařazeny do seznamu cen a úhrad a zda jsou tam zařazeny správně. Soubory jsou publikované typicky dvakrát měsíčně, aby si uživatelé v tzv. návrhovém souboru mohli zkontrolovat, co se v následujícím období bude hradit. Tuto informaci v poslední verzi aplikace mohou nejen dostat formou notifikace, ale také si ji mohou stáhnout nebo ad hoc zobrazit na obrazovce počítače.

V této aplikaci je možné také využít dvou nadstavbových modulů – modulu Nové registrace a modulu Hlášení o dostupnosti. V modulu Nové registrace může uživatel sledovat na základě svého zadání nově registrované přípravky, které SÚKL zařadil do databáze léčivých přípravků, zprávu o tom dostane opět notifikací s odkazem na konkrétní produkt a u Hlášení o dostupnosti mu systém posílá informace o tom, které léčivé přípravky mají nahlášené přerušení, nebo obnovení dodávek. Tento modul je velmi využíván zejména v poslední době, kdy je situace se zásobováním léčivy nestabilní a na trhu se tak mohou vytvořit nové příležitosti pro přípravky se stejným složením.

Pomyslnou cestu, která začala před 15 lety, jsme zakončili aplikací Produktový katalog, který v sobě integruje data ze správních řízení s údaji o spotřebě léčivých přípravků, které taktéž SÚKL publikuje formou tzv. otevřených dat. V tomto modulu může uživatel sledovat léčivý přípravek po celou dobu jeho existence na českém trhu v souvislostech všech změn, které přípravek za tu dobu absolvoval v kombinaci s informací o vlivech vnějších, jako jsou pravidelné revize nebo obecné změny, jako např. změny DPH.

Všechny tři moduly jsou mezi sebou propojeny a uživatel může velmi pohodlně pracovat se všemi informacemi které potřebuje.

Poté, co se nám podařilo uvést do praxe tento robustní systém pro práci s cenami a úhradami v ČR, jsme zahájili vývoj modulů pro Slovensko, kde v současné době je možné využít moduly pro sledování správních řízení a souborů cen a úhrad. Slovensko má mechanismy fungování tohoto segmentu odlišné, ale k údajům se uživatelé dostanou stejným způsobem a ze stejného uživatelského rozhraní, na které jsou zvyklí v Čechách.

Už 15 let.      

Jiří Stránský

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.

Jiri.Stransky@sprinx.com