Foto: Evropská unie, 2022

Cizinci budou podle novely odvádět pojistné za své děti

Členové senátního Výboru pro zdravotnictví se na dnešním jednání jednomyslně vyslovili pro to, doporučit Senátu schválit návrh zákona, kterým se má změnit zákon o azylu a zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Návrh cílí zejména na úpravu legislativního rámce, který se velkém měřítku dotýká příchozích Ukrajinců. Mezi změnami je zařazení nezletilých cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění, ale také tvrdší postoj k převaděčství a snaha o zvýšení odpovědnosti ukrajinských řidičů na českých silnicích. Účastníkům schůze je představil náměstek ministra vnitra Radek Kaňa.

Jedním z hlavních bodů návrhu je od roku 2024 zařadit nezletilé děti s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. „Stabilita systému veřejného zdravotního pojištění bude zajištěna tím, že rodiče budou odvádět pojistné za své děti ve stejném výši jako v současné době hradí osoby bez zdanitelných příjmů, tedy částkou 2336 korun měsíčně,“ doplnil Kaňa s tím, že tento pravidelný příspěvek do systému bude pro systém novým příjmem. „Podle ministerstva zdravotnictví by měla tato změna znamenat pro systém veřejného zdravotního pojištění přínos ve vyšších desítkách milionech korun ročně,“ dodal.

Současně se ohradil proti nařčení, že by tato změna motivovala k tzv. zdravotní turistice, neboť aby bylo dítě součástí systému veřejného zdravotního pojištění, musí mu být nejprve přidělen dlouhodobý pobyt.

Projednávaná novela dále obsahuje například zpřísnění trestních postihů pro převaděče, což by mělo umožnit efektivnější stíhání pachatelů. „Trestní zákoník již nově nebude chránit pouze státní hranice České republiky, ale hranice všech členských států Evropské unie a Schengenského prostoru. Skončí tak doba, kdy nemohly být určité přeshraniční skutky odhalené v mezinárodní spolupráci naší policií stíhané,“ rozvedl Kaňa.

Za další významnou změnu náměstek považuje vytvoření evidence vozidel s ukrajinskou SPZ. „Cílem je reagovat na situaci, kdy u části veřejnosti narostla obava, že porušování pravidel silničního provozu je při řízení vozidel s ukrajinskou poznávací značkou téměř nepostižitelné,“ vysvětlil. Evidence má fungovat od října letošního roku a od nového roku by platila sankce pro řidiče, kteří se do ní nepřihlásí.

Kaňa si od návrhu slibuje legislativní zefektivnění. Rovněž doplnil, že změny zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců jsou nezbytné pro implementaci práva Evropské unie a Evropská komise k nim již Českou republiku opakovaně vyzvala.

-fk-