Ilustračné foto: Pixabay

Dlžníkom VšZP pomôžu dlhové poradne, o spolupráci uvažujú aj ostatné poisťovne

Zdravotné poistenie je na Slovensku povinné, ale napriek tomu evidujú zdravotné poisťovne viac než 330 tisíc dlžníkov. Väčšinou ide o samostatne zárobkovo činné osoby. Dlžná suma sa dá počítať v stovkách miliónov eur. Poisťovne sa snažia dlžníkom vychádzať v ústrety, keď majú snahu svoj dlh splatiť.

Zdravotné poisťovne v snahe uľahčiť dlžníkom možnosť splácať svoje záväzky umožňujú splátkové kalendáre. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ponúka komplexné poradenstvo v oblasti riešenia dlhov, v rámci ktorého odborníci z dlhových poradní pomáhajú záujemcom navrhnúť možnosti postupného splatenia dlhov, preveriť ich oprávnenosť a zvyšovať finančnú gramotnosť dlžníka. Poradia ako optimalizovať výdavky a pomôžu s následnou starostlivosťou po splatení dlhov.

Memorandum o spolupráci

„Služba v spolupráci s ÚPSVaR ponúka v rámci národného projektu právnu, ekonomickú i psychologickú pomoc aj dlžníkom VšZP, ktorí si chcú vysporiadať svoje finančné pohľadávky. Dlhoví poradcovia vedia každému, kto to potrebuje, bezplatne poskytnúť odborné rady a plán riešenia konkrétnej situácie,“ približuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová v tlačovej správe.

VšZP a ÚPSVaR uzavreli memorandum o spolupráci v uplynulých mesiacoch. „Bezplatné dlhové poradne sú miestom, kde ľudia s neúnosnými dlhovými problémami nachádzajú pomoc a dokážu nájsť riešenia v pre nich už často nezvládnuteľnej situácii. Prax ukazuje, že poradne ľuďom účinne pomáhajú. Doteraz sa na poradne obrátilo takmer 10-tisíc klientov. Veľmi ma preto teší, že sme spojili sily s VšZP, vďaka čomu poradne pomôžu mnohým ďalším ľuďom,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Dlhové poradne ponúkajú rozsiahly zoznam toho, s čím vedia klientom pomôcť. Či už ide o dlhy voči banke, príbuzným alebo známym, leasingovej spoločnosti, platobné výmery od sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, upomienky od mobilných operátorov či problémy s platbou energií, hypotéky, poistiek na život, zdravie a byt, poradenstvo je tu pre všetkých dlžníkov bez rozdielu. Odborníci vedia tiež nahliadnuť do zmlúv a rozhodnutí súdov, analyzovať ich a klientom poradiť.

Väčšina dlžníkov sú SZČO

Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje celkovo vyše 228-tisíc dlžníkov. Alarmujúcim faktom je, že počet samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí si svoje pohľadávky neriešia žiadnou formou, je viac než 191-tisíc. „Evidujeme napríklad len 4273 samoplatiteľov a SZČO, ktorí si vysporiadanie pohľadávok riešia formou splátkového kalendára,“ dodáva Peterová.

Zdravotná poisťovňa Union má na zozname 72-tisíc dlžníkov, z ktorých je 67-tisíc samoplatiteľov či SZČO. „V súčasnosti máme aktívnych takmer 1500 splátkových kalendárov,“ konštatuje Kristína Baluchová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union pre Zdravotnícky denník.

Ako Zdravotníckemu denníku prezradil Matej Štepiansky, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera, druhá najväčšia slovenská poisťovňa má 120-tisíc dlžníkov s dlžnou sumou 247 miliónov eur. 108-tisíc z nich je samoplatcov, vrátane SZČO, a spolu dlhujú 222 miliónov eur. „Dohodnutý splátkový kalendár má 5200 poistencov,“ hovorí Štepiansky.

Využitie rôznych možností

Union svojich klientov informuje rôznymi kanálmi o vzniku pohľadávky, aby sa o nej dozvedeli čo najskôr a nevznikal im vysoký dlh, ktorý je potom náročnejšie uhradiť. „Zasielame im rôzne textové a emailové notifikácie. Komunikujeme s nimi aj telefonicky, vysvetlíme im dôvody vzniku nedoplatku a snažíme sa individuálne dohodnúť na ich možnostiach úhrady. Často sa stáva, že si klienti len nesplnili oznamovaciu povinnosť a je potrebné z ich strany predložiť doklady, ktoré majú vplyv na výšku evidovaného nedoplatku,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu. V prípade záujmu o postupné splácanie dlhu majú možnosť požiadať o splátkový kalendár.

Aj Union má záujem riešiť pohľadávky dlžníkov pomocou dlhových poradní. „Chceme využiť rôzne spôsoby, aby to neovplyvňovalo prístup k zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Baluchová.

Dôvera sa tiež dlžníkom snaží uľahčiť splácanie dlhu. Na to, aby dlžník získal splátkový kalendár, stačí po novom vyplniť formulár na webovej stránke. Nemusí vypisovať papierové žiadosti, ani chodiť osobne so žiadosťou do pobočky. Ak do troch pracovných dní uhradí akontáciu (nultú splátku) a splní niekoľko formálnych podmienok, splátkový kalendár mu poisťovňa schváli. „O spolupráci s dlhovými poradňami však uvažujeme aj my,“ uzatvára Štepiansky.

Jozef Brezovský