Foto: Pixabay

Jak kontrolovat kvalitu psychoterapeutických služeb mimo zdravotnictví? Pomoci má nová vázaná živnost

Psychoterapeutickou péči ve zdravotnictví poskytuje kolem 1 500 zdravotnických subjektů. Kapacity služeb však nestačí a čekací doby jsou často více než půlroční. Lidé se proto obrací i na psychoterapeutické služby poskytované mimo zdravotnictví. Jak ale zajistit jejich kvalitu, když stát nemá potřebné nástroje? To by měl změnit nový návrh vázané živnosti, který jasně definuje požadavky pro poskytovatele služeb mimo zdravotnictví. 

„Problémem je, že v důsledku dosavadní neexistence příslušné legislativní úpravy jsou řádově tisíce lidí nuceni poskytovat tuto péči nejčastěji na živnostenský list Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Tento živnostenský list je s trochou nadsázky stejný i pro lidi, kteří například radí, jak krmit koně. Stát tak nemá žádné nástroje na to, jak zajistit příslušnou odbornost poskytovatele a kvalitu nabízených služeb,“ nastínil problém Daniel Krejcar, předseda Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí Ministerstva zdravotnictví.

Dlouhodobě problematická situace

Vznik nové vázané živnosti Psychoterapeutické poradenství představuje vůbec první organizovaný krok státu v této oblasti, který bude mít zásadní vliv na kvalitu poskytovaných služeb a jejich bezpečnost pro klienty.

„Zájmem Ministerstva zdravotnictví je nejen podpora dostupnosti psychoterapeutických služeb ve zdravotnictví, na čemž se nyní také pracuje (třístupňový model psychoterapie), ale zároveň i zajištění kvality služeb odborníků s psychoterapeutickým vzděláním mimo zdravotnictví, aby lidé věděli, na koho se mohou s důvěrou obrátit. Tyto služby přispívají i k prevenci případného rozvoje závažnějších problémů, a proto je nabízejí zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů. I zde je ale nutná garance odbornosti, čemuž by zákonné vymezení vázané živnosti přispělo,“ doplnil mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Jasně definovaná kritéria

„Za výbor Psychiatrické společnosti se problematice týkající se psychoterapie dlouhodobě věnujeme. Ať už v oblasti definice a podmínek psychoterapie poskytované zdravotníky, kterou je třeba odlišit od psychoterapeutického poradenství, poskytovaného jinými profesemi, tak v oblasti komunikace směrem k veřejnosti. Jednou z podmínek bylo zajištění vzdělání pro psychology a psychiatry, které umožní rozšíření sítě poskytovatelů psychoterapie jako léčebné metody poskytované ve zdravotnictví. Změny, které se podařily v této oblasti, považuji za velmi významné v rámci systémových změn, na kterých psychiatrická společnost s Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami spolupracuje,” řekla předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP Simona Papežová. 

Nová vázaná živnost Psychoterapeutické poradenství definuje jasná kritéria, která musí poskytovatel péče splňovat. „Budou stanoveny obory vysokoškolského studia, které jsou pro tuto živnost relevantní, jako například sociální práce, učitelství nebo teologie,“ uvedl Daniel Krejcar. Mezi další požadavky bude patřit absolvované vzdělání ve státem akreditovaném vzdělávacím programu a také potřebná praxe. „Prostředí bude výrazně transparentnější a zájemci o psychoterapeutické služby budou mít možnost okamžitě zjistit, zda jimi vybraný terapeut splňuje požadovaná kritéria, neboť tuto informaci bude moci uvádět na svých webových stránkách či je na požádání poskytnout. V neposlední řadě dojde i k významnému posunu u dotčených profesionálů, protože podnikat na základě volné živnosti pro tak náročné služby vyžadující komplexní vzdělání je nedůstojné i z jejich hlediska,” uzavřel Krejcar. 

Návrh vázané živnosti je ve fázi těsně před zařazením do potřebných legislativních procesů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

-ns-