Foto: Radek Čepelák

Jak posílit lékový trh? Odpovědi bude hledat kulatý stůl ZD

Jaké jsou příčiny nedostupnosti offpatentových léčiv a léčiv s vyššími a významně rostoucími náklady na vstupy? Jak učinit lékový trh odolnějším a konkurenceschopnějším? Jak moc udržitelnost lékového trhu ovlivňuje cenová a úhradová regulace? Nejen těmito otázkami se bude zabývat kulatý stůl Zdravotnického deníku na téma Dostupnost zavedených léčivých přípravků v Česku. Akce se uskuteční 29. května v prostorách Enforum v pražském Karlíně. 

Diskuse a přednášky otevřou témata týkající se dostupnosti léků v České republice a zvýšení odolnosti a konkurenceschopnosti lékového trhu. Odborníci dále budou diskutovat také o možnostech cenových či jiných regulatorních nástrojů ovlivňujících dlouhodobou udržitelnost lékového trhu. 

Mezi řečníky vystoupí:

 • PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR
 • MUDr. Kamal Farhan, předseda Podvýboru pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky PS PČR
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví
 • Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči
 • PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Brno
 • Mgr. Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz pro Českou republiku, předseda představenstva České asociace farmaceutických firem
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
 • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem
 • MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společnosti Value Outcomes

Pokud máte zájem zúčastnit se akce, prosíme o laskavé potvrzení na e-mail info@medianetwork.cz