Ilustrační foto: Rawpixel

Konference AIFP se zaměří na příčiny a řešení nedostatku inovativních léčiv

Dostupnost inovativních léčiv se v České republice zlepšuje. Stále však zaostáváme za některými západními státy. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) proto na úterý 23. května pořádá v galerii Mánes konferenci s mezinárodní účastí, kde budou klíčoví stakeholdeři hovořit nejen o tom, proč v některých evropských státech jsou nové, moderní léky dostupné dříve než v jiných, ale také se budou snažit nalézt řešení, která by dostupnost inovativní léčby zlepšila na evropské i lokální úrovni. Akci zaštiťuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Rozdílný přístup k inovativním lékům nadále zůstává jedním z citlivých ukazatelů nerovnosti mezi jednotlivými regiony EU. Přestože se situace zlepšuje, což dokládají i výsledky analýzy Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), zůstává prostor ke zlepšení.

Na nerovnou dostupnost inovativních léčiv si posvítili i autoři nové lékové strategie Evropské unie, zveřejněné na konci letošního dubna. Nyní ovšem vyvstávají otázky, zdali lze její cíle naplnit. Legislativní návrh bude jedním z témat, o kterých se bude na konferenci AIFP hovořit.

Diskutovat se bude nejen o nedostatků inovativních léků v Evropské unii, ale zvláště se přihlédne k situaci v České republice v kontextu možných řešení, dostupných na unijní úrovni. Organizátoři pevně věří, že nastavený dialog mezi účastníky na konferenci přiměje stakeholdery hledat řešení, která přispějí k co nejrychlejšímu vyřešení problému.

Kromě představitelů AIFP na konferenci vystoupí také výkonný ředitel strategie a zdravotnických systému z EFPIA Thomas Allvin, náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, ředitelka SÚKL Irena Storová, náměstek ředitele VZP Jan Bodnár, místopředseda ČAVO René Břečťan, europoslanec Ondřej Knotek, Matt Slabbert ze společnosti Bayer, Hannah Armstrongová a Tim Wilsdon z poradenské firmy CRA a zástupce DG SANTE Antonios Rodiadis.

Registrovat na konferenci se můžete ZDE.

Program:

Zahájení a úvodní řeč (9:30–9:40)

Nastínění problematiky a současného stavu (9:40–10:55)

  • Farmaceutický balíček a jeho zaměření na přístup na trh
  • Farmaceutický balíček v Evropském parlamentu
  • Hlavní příčiny nedostupnosti a prodlení v EU
  • Faktory umožňující včasný přístup k inovativním léčivům: Praktická perspektiva z různých systémů zdravotní péče
  • Otázky a odpovědi

Přestávka (10:55–11:30)

Hledání řešení a Q&A (11:30–11:55)

  • Jaká řešení lze nalézt pro lepší přístup k inovativním léčivům a jejich cenovou dostupnost
  • Otázky a odpovědi

Specifika a výzvy v České republice (11:55–12:10)

Panelová diskuze (12:10–13:00)

Závěrečná řeč (13:00–13:05)