Konference Zdravotnického deníku o kardiologických plánech se zúčastní špičky evropských společností

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtnosti v Evropě i ve světě a představují významnou ekonomickou zátěž (210 miliard eur ročně jenom v Evropské unii) pro zdravotnické systémy. Politické strategie k vytvoření udržitelného prostředí pro kardiovaskulární zdraví v Evropě však zatím zaostávají. Je proto nezbytné, aby byla přijata opatření k řešení a zlepšení prevence a léčby KVO. Na Evropské kardiologické konferenci, který na 20. června v Kongresovém sále IKEM pořádá Zdravotnický deník, o tom budou debatovat špičky evropské kardiologické obce, mezi nimi například předseda Evropské kardiologické společnosti Franz Weidinger, ale i předsedové a vrcholní představitelé kardiologických společností z několika členských zemí EU.

České předsednictví Rady EU nastolilo téma vzniku kardiovaskulární strategie na prosincové akci v Bruselu, jíž se zúčastnily mnohé zainteresované strany. Zazněla zde silná výzva k aktivnějšímu přístupu k problematice KVO na evropské úrovni. Polsko a Španělsko již vypracovaly a schválily své plány na národní úrovni. V České republice se iniciativy ujala Česká kardiologická společnost a oznámila zahájení přípravy národního plánu KVO v březnu 2023.

Souběžně s rostoucím politickým impulsem pro kardiovaskulární zdraví je výzvou vytvořit i celoevropský plán založený na spolupráci více zúčastněných stran a dialogu s tvůrci politik.

Hlavním cílem konference je podpořit diskusi o tvorbě plánů KVO jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Kromě toho se konference zaměřuje na sdílení osvědčených postupů mezi zeměmi EU, například těmi, které již plány mají nebo realizují projekty na zlepšení kardiovaskulárního zdraví.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a pacientská organizace Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění. Akci podporuje také IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny), několik českých veřejných zdravotních pojišťoven (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna RBP, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra) a farmaceutické firmy (Novartis, Amgen a Zentiva).

Konference se osobně zúčastní ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jako řečníci vystoupí špičky nejen české, ale i zahraniční kardiologie.

V publiku zasednou zástupci pacientských organizací, národních zdravotnických institucí, lékařských společností (národních i evropských), institucí EU, velvyslanectví pozvaných zemí v Praze, průmyslu a dále poslanci (národní i evropští) a zdravotničtí atašé.

Konference bude tlumočena do českého jazyka.

Registrovat na konferenci se můžete zdarma ZDE.

Program konference: