Ředitel nemocnice Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (VVaÚpVZD Brno) Libor Matieska.

Léky ve věznici fungují jako platidlo. K postelím chovance nepoutáme, říká Matieska

Lidské tělo je z pohledu medicíny všude stejné a nemoci si nevybírají. Lékařská péče ve věznicích má přesto svá specifika. S jakými problémy se tamní lékaři potýkají? Jak probíhá vyšetření vězně? A zkoušejí někdy chovanci simulovat? Nejen o tom Zdravotnický deník hovořil s ředitelem nemocnice Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (VVaÚpVZD Brno) Liborem Matieskou.

Jak širokou zdravotnickou péči odsouzeným nabízíte?

Zdravotní péče je poskytována vězeňskou nemocnicí s ambulantními službami, která zabezpečuje specializovanou zdravotní péči formou akutní lůžkové péče standardní v oboru psychiatrie, vnitřní lékařství, infekční lékařství a následnou lůžkovou péči všeobecnou. Psychiatrie a infekční oddělení má celorepublikovou působnost, zajišťujeme i zdravotnickou dopravní službu (infekční sanitky). Dále poskytujeme LSPP (lékařskou službu první pomoci, pozn. red.) a ÚPS (ústavní pohotovostní službu, pozn. red.).

Ambulantní péče je poskytována v oboru všeobecné praktické lékařství, psychiatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, urologie, infekční lékařství, gastroenterologie, dermatovenerologie, ORL, oftalmologie, neurologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, pneumologie a ftizeologie, zubní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, klinická psychologie, nutriční terapeut a fyzioterapie.

Když vězeň potřebuje vyšetření nebo operaci, které mu v nemocnici nedokážete poskytnout, je možné ho převézt do běžné nemocnice?

Ano, pokud vězněná osoba (obviněný, odsouzený, chovanec) potřebuje lékařskou péči, ke které nemáme oprávnění, nebo další specializovaná vyšetření, tak spolupracujeme s civilními zdravotnickými zařízeními a vyšetření domlouváme s nimi.

Kolik doktorů máte na kolik vězňů?

Počty lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků stanovuje vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Podle kapacity lůžek jednotlivých oborů požadují i pojišťovny splnění těchto minimálních personálních počtů. Ambulantní část je zajišťována převážně externími lékaři a je poskytována zaměstnancům a vězněným osobám i z Věznice Kuřim a Věznice Rapotice. Ambulancemi pak ročně projde více jak 20 000 pacientů, kolem tisícovky je léčeno na lůžkových odděleních.

Myslíte, že je vězeňským nemocnicím věnována stejná pozornost ze strany státu jako nemocnicím pro běžnou populaci?

Poskytování zdravotní péče ve vězeňské službě je specifické, nemocnice (Brno, Praha – Pankrác) jsou organizační částí věznice, které jsou organizační složkou státu a spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Financování má jiná pravidla.

Je náročnější sehnat lékaře do vězeňské nemocnice?

Personální situace s lékaři je celorepublikový problém, se specifikem prostředí, jako je věznice, je určitě náročnější sehnat lékaře.

Dostává se vězeňským zdravotníkům nějaké zvláštní péče? Příplatky, zvláštní kurzy, extra dovolená apod.

Každý nově nastupující zdravotník (nejen zdravotník) prochází nástupním kurzem v Akademii vězeňské služby, kde se seznámí se základy výkonu práce. Je jim poskytován zvláštní příplatek za práci s vězněnými osobami, mají pět dnů dodatkové dovolené navíc, možnost čerpat až 5 dnů sick days, čerpání FKSP (fondu kulturních a sociálních potřeb, pozn. red.), využívat rekreační zařízení a další benefity…

Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy, se kterými za Vašimi lékaři vězni chodí?

V rámci nemocnice jde již o hospitalizace – na interním oddělení je nejčastější diagnózou ischemická choroba srdeční, diabetes, vysoký tlak, ale i syfilis. V rámci infekčních nemocí nejčastěji žloutenku a TBC. Nejčastějšími diagnózami, se kterými se lékaři na psychiatrickém oddělení setkávají jsou poruchy osobnosti, poruchy přizpůsobení, odvykací stavy a schizofrenie.

V rámci ambulance praktického lékaře jde nejčastěji o abstinenční potíže drogově závislých, nespavost, deprese, úzkosti, ale i agrese a neklid. Pacienti mívají i bolesti pohybového aparátu, zad, končetin, mnohdy přicházejí i s účelovou simulací potíží. Pacienti s běžnými zdravotními potížemi typu vysoký krevní tlak, diabetes, zažívací potíže, respirační infekty, kardiologické potíže, či kožní problémy. 

Na ambulanci ORL velmi často řešíme potíže s nedoslýchavostí, záněty zvukovodů nebo záněty středouší. A tak by se dalo pokračovat ambulance po ambulanci.

Jak častá jsou zranění přivozená během potyček mezi vězni?

Ve VVaÚpVZD Brno těchto případů (napadení mezi vězněnými osobami) moc není. Pokud k tomu dojde, tak většinou bez zranění.

Jak probíhá vyšetření vězně? Musí být vždy přítomný člen vězeňské služby?

O poskytnutí zdravotní péče žádá vězněná osoba prostřednictvím Knihy hlásících se nemocných se stručným zdůvodněním žádosti. K poskytnutí ambulantní péče se předvádějí. Po dobu poskytování zdravotní péče je zajištěna bezpečnost zaměstnanců zdravotnického střediska tak, aby nebyly porušeny zásady ochrany citlivých osobních údajů. Dveře do ordinace jsou vybaveny průzory a vyšetření odsouzeného je prováděno mimo doslech. Pokud zdravotnický personál vyhodnotí bezpečnostní riziko u předvedeného, mohou požádat příslušníka o přítomnost na ambulanci, o tomto je proveden záznam do Medicusu.

Existují nějaké další speciální bezpečnostní postupy, které musí lékař ve věznici dodržovat?

Ano, je to upraveno nařízením ředitele věznice „Zásady vnitřní bezpečnosti VVaÚpVZD Brno“. Zásady vnitřní bezpečnosti, stanovené tímto nařízením, jsou závazné pro všechny zaměstnance VVaÚpVZD Brno a jsou povinni se s nimi prokazatelně seznámit.

Co pacienti na lůžku, musí být v době, kdy nejsou pod dozorem, například přes noc, připoutáni k postelím?

Ne.

Jak Vaše lékaře vězni berou? Dávají jim někteří najevo, že si jich váží, nebo naopak?

Ano, jsou pacienti, kteří poděkují i písemně za lékařskou péči a přístup zdravotnického personálu. Ale jsou i pacienti, kteří si vymáhají lékařskou péči, předepsat léky – drogově závislí nebo účelová simulace potíží. Léky jsou jednou z forem platidla mezi vězeňskou populací.

Věříte, že se kvalita zdravotní péče ve věznici nějak propisuje do rehabilitačního procesu?

To lze těžko vyhodnotit.

Filip Krumphanzl