Foto: Pixabay

Množství zdravotnických materiálů ve státních hmotných rezervách má klesnout

Objemy osobních ochranných pomůcek, zdravotnických prostředků a dezinfekce ve státních hmotných rezervách by se měly změnit, respektive klesnout. Důvodem je změna epidemiologické situace, stav na trhu s osobními ochrannými pomůckami a zdravotnickými prostředky, ale i problematická udržitelnost dosavadních limitů v souvislosti s exspiracemi. Materiál, který s opatřeními přichází, nyní míří na vládu.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) dostala loni v polovině července od vlády za úkol předložit návrh na aktualizaci struktury a objemů státních hmotných rezerv pro řešení dopadů pandemie covid-19 nebo podobných onemocnění. Požadavky na tvorbu a udržování státních hmotných rezerv správě poslalo celkem 13 ústředních správních úřadů.

Podle nyní předkládaného materiálu by nově SSHR měla ve svých skladech fyzicky udržovat osobní ochranné pomůcky a zdravotnické prostředky (vyjma respirátorů FFP2 a FFP3 a desinfekcí) v rozsahu 25 procent požadavků ústředních správních úřadů na dva měsíce a zásoby respirátorů FFP2 a FFP3 v rozsahu 50 procent požadavků na dva měsíce. Osobní ochranné pomůcky a zdravotnické prostředky ve zbylém rozsahu 75 procent požadavků a respirátory FFP 2 a FFP3 v rozsahu 50 procent požadavků by pak měla SSHR zajistit až v případě potřeby cestou dynamického nákupního systému. Objemy desinfekcí ve skladech by měly být udržovány v rozsahu stanoveném ministerstvem průmyslu a obchodu. Připomeňme, že dnes si mají správní a krajské úřady či poskytovatelé zdravotních služeb pro svoji potřebu udržovat minimálně dvouměsíční zásobu (u dezinfekce tříměsíční).

„Přijetím navrhovaného usnesení by se změnily rozpočtové náklady související se zajištěním obměny v návaznosti na snížení celkového limitu zajišťovaných osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekcí ve státních hmotných rezervách, kdy v roce 2023 dojde k úspoře cca 48 milionů Kč z plánované realizace obměn. Současně bude v rámci stanoveného limitu zajišťována smluvní obměna. V následujících letech bude zabezpečována průběžná obměna jednotlivých položek odpovídající optimálnímu termínu nabídky ve vztahu k jejich exspiračním lhůtám. Nezanedbatelný vliv na výše uvedené předpoklady bude mít nejen skutečný stav na trhu osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekcí, ale především další vývoj epidemiologické situace na podzim tohoto roku a s tím související rozsah potřeby,“ uvádí předkládací zpráva.

V roce 2023 je přitom plánována obměna respirátorů FFP2 a vyšetřovacích rukavic v celkové předpokládané hodnotě cca 48 milionů Kč.

Nedohledatelní výrobci

U položek, kde není zajištěna obměna dodavatelem, by mělo před uplynutím doby exspirace dojít k úplatnému nebo bezúplatnému převodu na organizační složky státu a státní organizace, případně je SSHR nabídne k prodeji za cenu v čase a místě obvyklou na volném trhu. Pokud se některé prostředky nepodaří včas obměnit či spotřebovat, bude SSHR muset zajistit jejich ekologickou likvidaci. Faktem přitom je, že doposud nebyl o řadu položek nabídnutých organizačním složkám státu zájem. V tuto chvíli je tak v celním skladu SSHR 17 milionů kusů roušek v evidenční hodnotě 174 milionů korun k likvidaci. SSHR se tak smiřuje s tím, že z prodeje obměňovaných výrobků zřejmě vygeneruje jen malou část finančních prostředků.

„Právě exspirace jednotlivých položek osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků na skladech Správy představuje jeden z klíčových problémů, se kterým je prakticky nemožné se vypořádat. Exspirace jednotlivých položek je stanovena výrobcem a je různá pro jednotlivé položky. Jediným, kdo je oprávněn podle stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. měnit dobu exspirace OOP a ZP, je sám výrobce. Bohužel se Správě z důvodu, že výrobci aktuálně skladovaných OOP a ZP sídlí v naprosté většině v Asii a dodávky byly realizovány cestou třetích osob, nepodařilo najít při dodržení legislativních podmínek žádné jiné reálné řešení pro případné prodloužení doby exspirace u těchto položek. Snížení reálně udržovaného množství ve skladovacích kapacitách Správy je i z tohoto pohledu nezbytné,“ uvádí se v předkládaném materiálu.

Optimalizované požadavky na osobní ochranné pomůcky, zdravotnické prostředky a dezinfekci budou zapracovány do návrhu Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2026 – 2027.

Navržená úprava stávajících objemů státních hmotných rezerv:

· Respirátor FFP2 snížit o -4 030 820 ks

· Respirátor FFP3 snížit o -54 080 ks

· Filtr do respirátoru snížit o -5 100 ks

· Roušky snížit o -2 201 400 ks

· Ochranné brýle snížit o -21 980 ks

· Ochranný oblek snížit o -45 190 ks

· Ochranný štít snížit o -80 740 ks

· Návleky na obuv snížit o -219 600 ks

· Výtěrový set bez média zvýšit o 400 ks

· Rukavice vyšetřovací snížit o -4 508 400 ks

· Čepice snížit o -40 360 ks

· Dezinfekce na povrchy snížit o -53 530 l

· Dezinfekce na ruce snížit o -240 104 l

-mk-