Foto: Publicdomainpictures, koláž ZD

Na podporu české onkologie a hematoonkologie půjde více než tři a půl miliardy z EU

Ministerstvo zdravotnictví podpoří vysoce specializovanou hematoonkologickou a onkologickou péči 3,6 miliardami korun z peněz Evropské unie. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že podporu získá Motolské onkologické centrum v Praze. Počítá se i se vznikem komplexního onkologického centra (KOC) v Karlovarském kraji, které bude zaštiťovat plzeňská fakultní nemocnice. Do oblasti zdravotnictví půjde celkově z Národního plánu obnovy zhruba 12,4 miliardy korun.

„Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy,“ píše se v tiskové zprávě.

Podporu na rozvoj diagnostiky a léčby s pomocí inovativních technologií mohou získat komplexní onkologická centra nebo centra vysoce specializované hematoonkologické péče. Na KOC v Karlovarském kraji je vyčleněno 200 milionů korun, 240 milionů korun na další rozvoj onkologie v Motole a 3,1 miliardy korun na pro další onkologická a hematoonkologická centa.

Podle materiálu se počítá se 217,9 miliony korun pro každou z fakultních nemocnic mimo Prahu a Brno, dohromady 400 milionů Kč pro dvě brněnské FN a 298 milionů Kč dohromady pro pražské Všeobecnou FN, Thomayerovu FN a Bulovku. Necelých 148 milionů Kč je vyhrazeno také pro osm krajských nemocnic v Liberci, Ústí nad Labem a Chomutově, Jihlavě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně a Novém Jičíně. Po 64 milionech korun pak pro pražskou Homolku, ÚVN a Proton Therapy Center.

„Regionálně však vysoce specializovaná péče stále chybí v Karlovarském kraji, který vykazuje vyšší úmrtnost na onkologická onemocnění oproti průměru České republiky,“ píše se v dokumentu.

V Karlovarském kraji proto peníze půjdou na vybavení regionálních nemocnic, které spolupráci s FN Plzeň v oblasti onkologie umožní. V Motole půjdou peníze na vybavení vědeckého a diagnostického centra, které bude součástí nové budovy. V ostatních nemocnicích bude podpořeno mimo jiné navyšování kapacit molekulárně biologických metod, které umožní personalizovanou cílenou terapii včetně buněčné a genové léčby nádorů.

Žadatelé se musí o peníze přihlásit v ministerstvem zveřejněných výzvách do poloviny září, čerpat je mohou na rekonstrukce či dostavby nebo pořízení nového přístrojového a dalšího vybavení nebo informačních technologií. Projekty musí být ukončené do března 2026.

ČTK