Foto: Pxhere

Německému trhu s léky začínají dominovat biofarmaka. Tvoří více než polovinu nově schválených přípravků

Biotechnologicky vyráběné léky mají pro zásobování léčivými přípravky v Německu stál větší význam. Z nově schválených léků připadalo v loňském roce na biofarmaka celých 59 procent. Přitom ještě v roce 2021 činil tento podíl je 46 procent. Vyplývá to z aktuální zprávy Boston Consulting Group, kterou zadala německá Asociace výrobců léčiv (VfA – Verband Forschender Arzneimittelhersteller).

„Medicínská biotechnologie je nejen důležitým odvětvím pro zdravotnictví, ale také klíčovým odvětvím pro německou ekonomiku. Společnosti v tomto sektoru se často silně zaměřují na výzkum a vývoj, čímž významně přispívají k inovační síle země,” uvádějí autoři zprávy, kterou má Zdravotnický deník k dispozici.

Rozmach biotechnologických a biofarmaceutických produktů na německém trhu byl v uplynulém roce podle této zprávy vskutku impozantní. Loni bylo v Německu schváleno celkem 37 nových biofarmak. To představuje 59 procent ze všech nově schválených léků v roce 2022.

Každý třetí lék na německém trhu je biofarmakum

Až doposud byl v tomto ohledu rekordní rok 2018, kdy zelenou získalo rovných 30 biofarmaceutických léčivých přípravků. Jen pro zajímavost, v roce 2021 se biofarmaka podílela na nově schválených lécích jen z 46 procent.

Rovněž objem prodejů biofarmaceutických produktů na německém trhu loni solidně rostl. Tržby se v uplynulém roce meziročně zvýšily o 10,5 procenta na 17,8 miliardy eur (v přepočtu asi 421,5 miliardy korun).

Podíl na celkovém farmaceutickém trhu se tak zvýšil na necelých 33 procent z 31,4 procenta v roce 2021. S výjimkou hematologických léků došlo k nárůstu ve všech oblastech, zejména v onkologii či léčbě infekčních a kardiovaskulárních onemocnění.

Biofarmaceutický segment zaznamenává dlouhodobý úspěch také na poli výzkumu a vývoje. Ještě v roce 2005 se z biofarmacie v Německu rekrutovalo 256 kandidátů na nové léky, ke konci loňského roku to bylo již 672. Tento počet se tak během 17 let více než zdvojnásobil. “Sledovaný vývoj je výsledkem pokračujících velmi vysokých a stabilních investic do biofarmaceutického výzkumu a vývoje,” píší autoři zprávy Boston Consulting Group.

Biofarmaceutický průmysl nabývá na národohospodářském významu

Rychlého vzestupu dosahují také biosimilární léky. Nově uvedené biosimilars v loňském roce tvořily až 80procentní podíl celkového farmaceutického trhu. Na celkových tržbách se pak nově uvedené biosimilars loni v Německu podílely z téměř dvou třetin.

Rozvoj biofarmaceutického sektoru se odráží rovněž ve struktuře trhu práce, respektive zaměstnanosti. Počet zaměstnanců, kteří v dané oblasti pracují, se loni zvýšil na přibližně 50 tisíc, což představuje meziroční nárůst o necelých devět procent. Ještě před deseti lety v biofarmaceutickém sektoru pracovalo jen asi 28 tisíc osob.

Dochází také k setrvalému nárůstu počtu firem, které v biofarmaceutickém sektoru podnikají. Před deseti lety to bylo 115 společností, loni jejich počet dosáhl 135, meziročně o necelá čtyři procenta více. Tento trend trvá již několik posledních let, upozorňují autoři zmiňované zprávy.

Zdeňka Musilová