Nemocnica Malacky. Foto: Nemocnica Malacky.

Nemocnica Malacky končí s poskytovaním urgentu. Dôvodom je nedostatok kvalifikovaného personálu

Nemocnica Malacky oznámila vedeniu mesta Malacky, že od 1. júna končí s poskytovaním ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme prvého typu. Svoje rozhodnutie vysvetľuje v liste adresovanom primátorovi Jurajovi Říhovi. Malacky o tom informujú na svojom webe.

„S ohľadom na neudržateľnosť situácie spôsobnej akútnym nedostatkom odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov v regióne dolného Záhoria s ľútosťou oznamujeme, že od 1. júna nebudeme schopní prevádzkovať urgentný príjem prvého typu v nemocnici, nakoľko ďalej nedokážeme zabezpečovať jeho minimálne požadované personálne zabezpečenie,“ uvádza Miroslav Kočan, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Nemocničná, ktorá je prevádzkovateľom Nemocnice Malacky.

Financovanie zo zdravotného poistenia

Ústavná pohotovostná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť a prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave, ako sú napríklad dopravné nehody či srdcové príhody. V malackej nemocnici sa niekoľkokrát predlžovala aj vďaka dotovaniu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.

Pred časom sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia. Tento rok mal fungovať do 1. februára. Po tomto termíne vláda urgent predĺžila do 31. decembra 2023, avšak spoločnosť Nemocničná tvrdí, že išlo o jednostranné rozhodnutie štátu bez akejkoľvek konzultácie či rokovania.

„Kritický nedostatok odborne kvalifikovaných lekárov a sestier výrazne obmedzuje našu schopnosť riadne a zodpovedne prevádzkovať urgentný príjem prvého typu v nemocnici spolu s ostatnými oddeleniami a ambulanciami. Napriek maximálnej snahe nášho personálu sme sa ocitli v situácii, keď už ďalej nie sme schopní garantovať dostatočnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby a zároveň pre našich hospitalizovaných pacientov,“ tvrdí Kočan.

Kríza v zdravotníctve

Primátor Malaciek Juraj Říha konštatuje: „Aj v tomto prípade sa ukazuje, ako sa prehlbuje kríza v zdravotníctve, ktorá má priame následky na obyvateľov. Opakovane sme žiadali o koordináciu poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v regióne. Potvrdilo sa, že Nemocnica Bory personálne odčerpáva okolité zdravotnícke zariadenia bez toho, aby mala zabezpečené konkrétne zdravotné služby.“

Spoločnosť Nemocničná priznáva, že súčasná situácia prekračuje ich schopnosti a kapacity. „Našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečné prostredie primárne pre našich hospitalizovaných pacientov,“ dodáva predseda predstavenstva.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, teda tzv. pohotovosť zostáva naďalej v Malackách v pracovných dňoch od 16. do 20. hodiny a počas víkendov a sviatkov od siedmej ráno do 22.00. Pacienti vo vážnom stave mimo týchto hodín budú musieť ísť na urgent na Kramároch. „Dôrazne vyzývam ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby bezodkladne zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria,“ uzatvára Říha.

-bre-