Ilustračné foto: freepik.com

Projekt OnkoAssist má opäť predĺžený termín na predkladanie ponúk, cena sa môže znížiť

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na Slovensku opäť predĺžilo termín na predkladanie ponúk v projekte OnkoAssist – manažment cesty pacienta v sume 10,9 milióna eur. Predmetom zákazky je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu cesty onkologického pacienta od príznakov k predpokladu, od predpokladu k diagnóze a následne k začatiu a priebehu liečby. Termín bol posunutý už štvrtýkrát a momentálne je stanovený na 30. júna 2023.

Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania bude manažment cesty pacienta postupovať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softvérom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, pri rozhodovaní o optimálnej liečbe aj počas liečby systém využíva diagnostické terapeutické štandardy.

Významné pripomienky odborníkov

Ako v tlačovej správe priznala Veronika Daničová, hovorkyňa NCZI, realizáciu projektu odsúvajú žiadosti záujemcov o vysvetlenie v obstarávaní a financovanie ohrozené končiacim sa programovým obdobím. „Vychádzajúc zo skúseností z obdobných projektov som presvedčený, že finálna hodnota diela OnkoAssist môže byť nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky,“ konštatoval Peter Lukáč, riaditeľ NCZI. Poznamenal, že pre NCZI sú stále významné pripomienky odborníkov v oblasti onkológie, verejného zdravotníctva a informačných technológií so zameraním sa na dátovú analytiku a optimalizáciu procesov. „Podporujeme transparentnú komunikáciu,“ dodal.

Vestník ďalej uvádza, že riešenie podporí manažment a administráciu celého cyklu choroby. Projekt podporí proces prevencie, kde, na základe dostupných informácií o pacientoch v ezdraví, systém umožní reportovať stav štátu a vyzvať automaticky pacienta na preventívnu prehliadku alebo skríningové vyšetrenie s pridelením termínu na základe nastavených kritérií v systéme (vek, pohlavie, váha, výška, vyskytujúca sa diagnóza a iné údaje uvedené v Elektronickej zdravotnej knižke občana). Systém bude vyhodnocovať štatistiky o stave procesu skríningu a preventívnych prehliadok cieľových skupín pacientov.

Ucelený systém manažmentu

Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia alebo predpokladu-suspekcie, až po zahájenie liečby. Na úrovni Slovenska umožní zaktualizovať a udržiavať kvalitu zdravotníckych údajov pre účel kontroly onkologických ochorení.

„Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného systému ezdravie s cieľom čo najširšieho využitia existujúcich služieb, ich rozšírenia a úpravy tak, aby boli prijateľnejšie pre používateľov a tiež využitia súčasne zbieraných údajov, s doplnením štruktúrovaných údajov pre onkológiu v lekárskych správach,“ uvádza sa v informácii k zákazke.

Výhodou je využitie existujúcich autentifikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry ezdravia, pričom riešením sa rozšíria možnosti bezpečnej autentifikácie pre potrebné skupiny užívateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb – podpora prevádzky, údržba a rozvoj predmetu zákazky.

-bre-