Elmar Joura. Foto: congressmed.com

Jak na prevenci rakoviny spojené s virem HPV? Podle rakouského profesora je klíčová míra pokrytí očkováním a vakcinace chlapců

U většiny těch, kteří se nakazí lidským papilomavirem HPV, se nemoc neprojeví. Určité typy tohoto viru však způsobují mimořádně nepříjemné genitální bradavice a v horším případě i rakovinu, a to hned několik druhů. Lze jim efektivně předcházet očkováním a dokonce je tak zcela eliminovat. Právě cestou eliminace karcinomu děložního hrdla a dalších HPV asociovaných onemocnění se vydalo Rakousko. Na sympoziu Zdravotnického deníku na téma Strategie vakcinace pro Českou republiku promluvil o rakouské zkušenosti s očkováním vakcínou proti HPV profesor Elmar A. Joura z Lékařské univerzity ve Vídni.

HPV se přenáší pohlavním stykem a uvádí se, že za život se s ním setká přibližně 80 procent lidí, žen i mužů, a to obvykle brzy po zahájení sexuálního života. Většinou nákaza odezní bez příznaků. Je to však právě tento virus, který stojí za rakovinami děložního čípku, análního otvoru (anu), hlavy a krku, či mužských a ženských pohlavních orgánů. Každoročně jimi na světě onemocní přes půl milionu mužů i žen. Přesto bylo očkování proti HPV dlouho určeno pouze pro dívky a ženy a dodnes je v podílu očkovaných mužů a žen propastný rozdíl.

Profesor Joura se na sympozium připojil prostřednictvím digitálního přenosu. Foto: Radek Čepelák.

Rakousko bylo první zemí na světě, která doporučovala očkování bez ohledu na pohlaví (tzv. genderově neutrální) již od začátku, tj. od roku 2007. Dnes již mají přístup k očkování proti HPV děti bez ohledu na pohlaví ve většině zemí Evropy. Joura rovněž připomněl, že v roce 2021 Evropská komise vydala Evropský plán boje proti rakovině, v němž mimo jiné doporučila očkovat 90 procent všech dívek a významně zvýšit proočkovanost chlapců do roku 2030 dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Onen „genderově neutrální“ přístup k vakcinaci rakouský profesor vidí jako stěžejní bod v boji proti rakovinám, způsobených virem HPV. 

Pokrytí vakcinace proti HPV. Zdroj: Prezentace profesora Joury

Hranice kolektivní imunity

Právě míra pokrytí očkováním je podle Joury klíčová k boji proti HPV. „Když máte vyšší pokrytí než 70 procent, dochází ke kolektivní imunitě,“ vysvětlil rakouský profesor. „Když máme pokrytí nad 50 procent, tak vidíme snížení prevalence i mezi neočkovanými,“ doplnil. Současně si však posteskl, že v mnoha zemích světa stále není očkováním proti HPV ošetřena ani polovina populace.

Přínos HPV vakcíny na populaci dle pokrytí v kontextu výskytu genitálních bradavic. Zdroj: Prezentace profesora Joury

I na tomto místě Joura připomněl důležitost očkování chlapců. „Genderově neutrální programy jsou odolnější,“ řekl s tím, že prevalence nákazy u žen zásadně klesá po 30. roku života. Neplatí to však u mužů, kde se od zahájení sexuální aktivity pohybuje po celý jejich život mezi 30 a 50 procenty. „Rutinní očkování mužů by mohlo posílit prevenci HPV u žen, čímž by se program stal odolnějším vůči dočasnému poklesu pokrytí v dobách krize, jako byla například ta covidová,“ dodal. Vakcinace chlapců ve věku 11 a 12 let prý může zvýšit odolnost programu více než sedminásobně oproti programům zaměřeným pouze na dívky. Rozšířené očkování mužů do věku 26 let dokonce více než dvanáctinásobně.

Výzkumy hovoří jasně: vakcína funguje

Joura na sympoziu citoval kanadskou studii HITCH (HPV Infection and Transmission among Couples through Heterosexual activity), ze které jasně vyplynulo, že ženy, které před stykem s HPV pozitivním mužem obdržely vakcínu proti HPV, se virem nenakazily. Oproti tomu ženy, které předtím očkovány nebyly, se nakazily v celé jedné třetině případů. Účinnost vakcíny dokládají i další výzkumy.

Incidence rakoviny děložního čípku dle HPV vakcinačního statusu. Zdroj: Prezentace profesora Joury

K rakovině děložního čípku, kterou virus HPV způsobuje, Joura představil graf, ilustrující incidenci tohoto onemocnění vzhledem k věku, v jakém proti němu byly ženy naočkovány. Je z něj patrné, pokud podstoupili vakcinaci před 17. rokem života, prakticky se u nich rakovina děložního čípku nevyskytuje. Pokud později, ale stále do 30 let, pak je tam incidence znatelně vyšší, ovšem pořád přibližně o 40 procent až 50 procent nižší oproti skupině žen, které očkování nepodstoupily vůbec.

Sympozium Zdravotnického deníku na téma Strategie vakcinace pro Českou republiku mělo hojnou účast. Foto: Radek Čepelák

Joura na sympoziu sdílel ještě jeden zajímavý poznatek z několikaletého výzkumu, a to rozdílnou nákladnost různých vakcín. „Očkovací strategie s nonavalentními vakcínami byla nákladově efektivnější v porovnání s kvadrivalentní vakcínou,“ prezentoval. Dobrou zprávou je, že účinnější a současně ekonomičtější nonavalentní vakcína je v nyní na českém trhu dominantním typem. Pro zlepšení situace a přiblížení se cílům eliminace rakovin, vzniklých virem HPV, je však ještě nutné zvýšit proočkovanst populace, a to jak u dívek tak u chlapců.

Sympozium Zdravotnického deníku na téma Strategie vakcinace pro Českou republiku proběhlo s laskavou podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny a společnosti MSD.

Filip Krumphanzl