Foto: stocksnap.io

Vláda schválila novelu zavádějící až 20milionovou pokutu za „ztrácení“ léků z lékáren

Vláda dnes schválila novelu zákona o zdravotnických prostředcích a zákona o léčivech, která do českého právního řádu implementuje nařízení EU o posílení role Evropské lékové agentury. Zároveň ale zavádí i několik dalších novinek, z nichž jednou je zvýšení maximální pokuty pro lékárny za nevedení či neuchovávání evidence, a to ze dvou milionů korun na dvacet. Tímto způsobem totiž některé lékárny „ztrácejí léky“ a zakrývají tak nelegální reexporty, za které by jim hrozila pokuta až dvacet milionů, přestupkem s desetkrát nižší maximální sankcí.

„Návrh má dvě části. Tou první je implementace evropského nařízení, které se týká posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky směrem ke krizovému řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Když to zjednoduším, klade si EU za cíl společně s námi zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků. Rovněž bude mezi unijními státy lépe koordinována spolupráce. Dopadem by měla být větší odolnost evropského trhu. Druhá část, která je stejně, možná i více důležitá, se týká čistě českého trhu. Zavedli jsme zvýšení sankce za nevedení evidence léků do systému z dvou na dvacet milionů. Nově také zavádíme možnost zákazu činnosti, pokud se toto objeví opakovaně. Cílem je zabránit nelegálním reexportům,“ vysvětlil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ten také zdůraznil, že naprostá většina lékáren si počíná poctivě a dělá vše pro to, aby byly léky dostupné a pacienti měli maximální komfort. Ke „zmizení léků“ z lékárny dochází jen v desítkách případů ročně, hříšníci ovšem činnost opakují a někteří jsou schopni „ztratit“ léky za desítky milionů korun.

Problematice jsme se podrobně věnovali zde a zde.

-mk-