Foto: archiv ZD

Žadatelé o dotace ve zdravotnictví si v Praze rozdělí necelých 73 milionů korun

V letošním roce se žadatelé o dotace ve zdravotnictví pravděpodobně podělí o 72,5 milionu korun, což je meziročně o zhruba pět milionů korun více. Peníze půjdou na projekty na zlepšení zdravotní a paliativní péče, prevenci nebo na podporu akcí metropolitního významu. Cílem dotací je zlepšit dostupnost zdravotních služeb. Vyplývá to z dokumentu schváleného pražskými radními. Část dotací musí ještě schválit městští zastupitelé, neboť radní mohou schvalovat přidělení peněz na projekty do 200 tisíc korun. 

Nejvyšší částku magistrát přidělí na zdravotní péči, a to zhruba 23,79 milionu korun. Město podpoří projekty na zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel. Peníze půjdou mimo jiné na komunitní rehabilitační péči pro lidi s těžkým zdravotním postižením, psychiatrickou péči nebo zdravotní péči pro bezdomovce a HIV pozitivní.

Na podporu rozvoje paliativní péče půjde asi 23,67 milionu korun. Projekty, které město podpoří, se týkají například provozu hospicových lůžek a paliativní péče, mobilní specializované paliativní péče nebo vývoje paliativních přístupů v sociálních a zdravotních službách.

Další peníze jsou určeny na podporu rozvoje zdravotně-sociální péče, na kterou dá město asi 11,11 milionu, a podpoří také rekondiční a edukační pobyty, odborné akce a rovněž projekty v prevenci zdraví.

Na magistrát dorazilo na 215 žádostí, z nichž úřad vybral 175 projektů, které podpoří. Větší část projektů je ve skupině, jejichž hodnota přesahuje 200 tisíc korun a musí je ještě schválit pražští zastupitelé. Z celkové sumy činí tyto projekty 63,22 milionu korun.

ČTK