Ilustrační foto: Pixabay

Zájem mladých o e-cigarety a nikotinové sáčky stoupá 

Mladí lidé od 15 let častěji užívají elektronické cigarety či nikotinové sáčky, aniž by před tím kouřili klasické cigarety. V konzumaci alkoholu zůstává Česká republika v mezinárodním měřítku stále mezi zeměmi s velmi vysokou spotřebou. Vyplývá to z výsledků reprezentativního šetření o užívání tabáku a alkoholu v rámci České republiky (NAUTA), které, tak jako každý rok, zveřejnil Státní zdravotní ústav. 

Podle výsledků šetření bylo v České republice v roce 2022 celkem 24,4 procenta kuřáků různých druhů tabákových výrobků. Denně kouří 20,6 procenta mužů a 12 procent žen starších 15 let. „S rostoucím tlakem opatření na kontrolu tabáku se snaží tabákové společnosti o vývoj a uvádění na trh nových alternativ tabákových výrobků, jako je zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, které se snaží propagovat jako méně toxické a bezpečnější alternativy ke konvenčním cigaretám. Ve skutečnosti tyto produkty nejsou neškodné a mohou vystavit uživatele vyšším hladinám některých toxických látek. Navíc pokud obsahují nikotin, vzniká na jejich užívání velmi rychle závislost,“ zdůraznila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.  

Mladí lidé sahají po alternativách 

V roce 2022 užívalo elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně celkem 10,2 procenta respondentů. Nejvíce uživatelů spadá do věkové kategorie 15 až 24 let, což představuje v porovnání s předchozími lety více než dvojnásobný nárůst. Podle dotazníkového šetření se jedná o uživatele, kteří před užíváním elektronických cigaret nekouřili klasické cigarety. U užívání výrobků se zahřívaným tabákem lze podle dat z dotazníků pozorovat mírný pokles. Denně užívá zahřívané tabákové výrobky 4,3 procenta dotázaných, což je o něco méně než v roce předchozím. 

Devět procent lidí ve věku 15 až 24 let podle dat užívá nikotinové sáčky. Za dva roky tak podíl uživatelů vzrostl o třetinu. „Výzkumníci varují, že nikotinové sáčky bez obsahu tabáku oslovují zejména mládež a nekuřáky, protože se prodávají v různých ovocných příchutích, v atraktivních obalech a lze je používat diskrétně. Mohou také obsahovat velké množství nikotinu, pokud nejsou regulovány,“ dodává k nikotinovým sáčkům Nejedlá. Nikotinové sáčky se vkládají mezi rty a dásně. Neobsahují tabákové listy, ale formu dehydratovaného nikotinu, který se vstřebává do krevního oběhu přes sliznici v ústech. 

„Nové tabákové výrobky nabízejí tisíce příchutí, díky nimž jsou přitažlivé. Když mladiství a děti tyto výrobky zkouší nebo používají, je u nich více než dvakrát větší pravděpodobnost, že budou v budoucnu kouřit klasické cigarety,“ uvedla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice.

V konzumních zvyklostech jsou Češi stabilní 

„Ačkoli se podíl kuřáků v populaci postupně snižuje, celkové chování Čechů se v užívání tabáku a alkoholu nelepší. Zároveň se opakuje zjištění, že pití alkoholu má silný vztah ke kouření. Zdravotní rizika užívání tabáku a alkoholu se přitom v organismu násobí. To celé má negativní zdravotní, sociální i ekonomické dopady. Tlak na snížení těchto škod vyžaduje soustavnou práci především v oblasti prevence a zvyšování informovanosti každého člověka o tom, jak zásadně si může poškodit zdraví,“ zdůraznil na tiskové konferenci k výsledkům dotazníkového šetření ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.  

V mezinárodním měřítku patří Česká republika stále mezi země s velmi vysokou spotřebou alkoholu, která velmi silně souvisí s kouřením tabáku. Časté pití alkoholu, což je denně nebo obden, uvedlo téměř 16 procent dotázaných, což je nepatrně vyšší hodnota než vloni. Průměrnou roční spotřebu lze na základě dat z dotazníků odhadnout na 7,2 litrů čistého alkoholu na osobu. 

Nejrozšířenějším druhem alkoholu je pivo, které je výrazně preferováno muži. Pravidelné pití piva týdně nebo častěji uvedlo v dotazníku 46,8 procenta mužů. U žen je nejoblíbenějším alkoholickým nápojem víno, které pravidelně konzumuje 24 procent dotázaných. Do škodlivé spotřeby alkoholu (průměrný denní příjem 60 a více gramů etanolu pro muže a 40 a více gramů etanolu u žen) spadá 8 procent dotázaných. 

Nela Slivková