Ilustračné foto: publicdomainpictures.net

Banskobystrický kraj naďalej pomáha ukrajinským zdravotníkom, vypisuje ďalší grant

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil druhé kolo grantovej výzvy s názvom „Help Ukrainian medics“, v rámci ktorého bude pokračovať v podpore ukrajinských zdravotníkov. V tomto kole okrem lekárov a zubných lekárov podporí aj ďalšie zdravotnícke povolania ako sestra a praktická sestra-asistent. Peniaze kraj získal z prostriedkov dánskej nadácie Velux Foundations.

Prostredníctvom grantovej výzvy poskytne ukrajinským zdravotníckym pracovníkom finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín. Podmienkou je pracovný pomer (na akejkoľvek pracovnej pozícii) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického kraja. Termín vykonania skúšky bude kraj akceptovať aj spätne, a to od 1. mája 2022. Informovala o tom Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického kraja.

Aj táto výzva by podľa Martina Caudta, riaditeľa odboru zdravotníctva krajského úradu, mohla motivovať viacerých, aby Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov nielen absolvovali, ale sa na území kraja aj zamestnali v zdravotníckych zariadeniach.

„V Banskobystrickom kraji je viac ako 30 percent všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov a postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou,“ povedal Caudt.

Krátkodobým riešením je podľa neho okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre lekárov zo zahraničia. „Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc,“ dodal riaditeľa odboru zdravotníctva.

Druhá grantová výzva je otvorená od 7. júna.2023 do 15. júla 2023. Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní lekár, zubný lekár je 500 eur a v zdravotníckom povolaní sestra, praktická sestra-asistent je 250 eur. O podpore žiadostí bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná riaditeľkou Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja.

V prvom kole grantovej výzvy „Help Ukrainian medics“, ktorá prebiehala do konca apríla tohto roku, požiadali o finančný príspevok štyria lekári. Finančné prostriedky na výzvy získal Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom jeho Rozvojovej agentúry z dánskej nadácie Velux Foundations v celkovej hodnote viac ako 300-tisíc eur.

-bre-