Foto: enovation

Blíží se startovní výstřel pro vyhlášení dotačních výzev na elektronizaci zdravotnictví. Jste připraveni?

Na plánované dotační výzvy zaměřené na elektronizaci zdravotnictví dosáhne víc subjektů, než se původně očekávalo. Kromě nemocnic s urgentními příjmy I. a II. typu mohou dotace z programů IROP eHealth a NPO Interoperabilita II získat i psychiatrické nemocnice, léčebny či zařízení poskytující akutní péči. Vyšší počet oprávněných žadatelů podle expertů z poradenské společnosti enovation zvýší tlak na kvalitní přípravu žádostí.

Letošní léto se ponese ve znamení elektronizace zdravotnictví. Na červenec bylo z března přesunuto předpokládané datum vyhlášení dotačních výzev eHealth z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty by měly být navíc doplněny vyhlášením výzvy Interoperabilita v rámci Národního plánu obnovy cílící na stejnou oblast podpory.

„V rámci těchto dotačních výzev bude mezi nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení, rozděleno více než 2,4 miliard korun. Jedná se tak o velmi atraktivní dotační příležitost,“ říká Marek Vaculík z poradenské společnosti enovation. Dotace podle něj mají primárně směřovat k vytvoření informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace na integrační platformě umožňující její vzájemnou výměnu mezi jednotlivými zařízeními.

Vyšší počet žadatelů

Spolu s oddálením vyhlášení doznaly výzvy eHealth i dílčích změn upravujících, kdo může dotace čerpat. Konkrétně se jedná o doplnění původních oprávněných žadatelů z řad mimopražských nemocnic s urgentními příjmy II. typu o další zdravotnická zařízení. Jmenovitě se jedná o psychiatrické nemocnice a léčebny či zařízení poskytujících akutní péči. Souběžný program Interoperabilita II pak cílí na nemocnice a specializovaná centra s urgentními příjmy I. typu a pražská zařízení s urgentními příjmy II. typu.

„Díky rozšíření parametrů evidujeme dalších více než 40 oprávněných žadatelů, kteří se budou moci výzev zúčastnit. Pro všechny tyto subjekty, kterým se otevřela cesta k dotacím, je to samozřejmě skvělá zpráva. Celkově to však přináší o to větší tlak na připravení kvalitní žádosti, která bude mít šanci uspět,“ podotýká Marek Vaculík.

Nejvýraznějším důsledkem rozšíření výzev eHealth je snížení celkových uznatelných výdajů na jeden projekt. V případě mírně rozvinutých regionů klesla částka na 10,5 mil. Kč, u přechodových regionů pak na 23 mil. Kč. Pokles uznatelných výdajů by se neměl týkat výzvy Interoperabilita II, kde se počítá s navýšením finančních zdrojů a měla by tak zůstat avizována výše dotace až 37,5 mil. Kč na projekt.

„S přípravou je opravdu důležité neotálet, zvláště pak v případě čerpání v rámci výzvy Interoperabilita II. Vzhledem k náročnosti splnění požadavků zde totiž reálně hrozí, že se nakonec nestihne realizovat,“ upozorňuje Roman Švarc z poradenské společnosti enovation. Proces získání dotací významně prodlužuje i nově přidaná povinnost získat vedle souhlasu Digitální a informační agentury, tedy Ministerstva pro místní rozvoj, i souhlas Ministerstva zdravotnictví.

„Ministerstvo zdravotnictví bude nyní udělovat souhlas jak svým přímo řízených organizacím, tak třeba soukromým nemocnicím, což může celý proces o něco prodloužit. O to důležitější bude žádost nepodcenit a mít ji připravenou včas. Abychom zajistili co největší šanci na úspěch, s každým z našich klientů vždy začínáme formulací představ a potřeb a posouzením jejich souladu se specifickými kritérii výzvy. Jednotlivé přípravné aktivity je pak třeba provádět souběžně a vzájemně je koordinovat. Jen tak je možné zajistit bezproblémový průběh a maximalizovat šanci na získání dotace,“ popisuje proces přípravy žádosti Roman Švarc.

-red-