Foto: Depositphotos

Ministerstvo zdravotnictví má v červenci vydat doporučení k očkování proti covidu-19

Ministerstvo zdravotnictví by mělo příští měsíc vydat doporučení k očkování proti covidu-19, chřipce a dalším respiračním onemocněním. Národní strategii očkování proti covidu-19 přitom měl vypracovat Národní institut pro zvládání pandemie, ten ale nedospěl ohledně strategie ke shodě. Vyplývá to ze zápisu posledního jednání představenstva České lékařské komory.

S žádostí na vypracování další strategie očkování proti covidu-19 a jiným respiračním onemocněním se na předsedu České vakcinologické společnosti profesora Romana Chlíbka obrátil prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Vzhledem k tomu, že Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP) ustanovený ministrem Válkem, právě jehož úkolem je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro MZ, není schopen dospět k dohodě, vyzval prezident ČLK 16. května 2023 ministra zdravotnictví profesora Válka, hlavní hygieničku ČR doktorku Svrčinovou a ředitelku SZÚ doktorku Mackovou, aby zajistili vydání Národní strategie očkování proti nemoci covid-19 a dalším respiračním infekcím. Tento metodický pokyn, případně jiné autoritativní doporučení lékařům, jak mají postupovat na podzim při očkování pacientů proti nemoci covid-19 a dalším respiračním onemocněním, potřebují lékaři v dostatečném předstihu, aby se mohli včas připravit,“ stojí v zápisu z jednání představenstva ČLK.

Dokument by měl obsahovat nejenom doporučení, jaké očkovací látky používat, koho a kdy očkovat či přeočkovávat, ale také informace o tom, jak bude zajištěna distribuce a úhrada očkovacích látek. Svoji výzvu prezident ČLK zaslal na vědomí též prezidentovi ČR, premiérovi, předsedovi zdravotního výboru Senátu ČR a předsedkyni zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR.

Na začátku června pak prezident ČLK dostal odpověď od ministra Válka s tím, že ministerstvo pracuje na tvorbě doporučení k očkování proti covid-19 a dalším respiračním onemocněním, které by mělo pokrývat celou škálu důležitých informací a doporučení nejen pro lékaře, ale i pro veřejnost. Toto doporučení by MZ rádo představilo v červenci. Současně platí, že se dosavadní doporučení k očkování proti onemocnění covid-19, chřipce a dalším respiračním chorobám nemění a platí, že by podpora a propagace očkování měla být zaměřena zejména na osoby ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění s potřebou hospitalizace, jako jsou osoby starší 60 let, osoby s komorbiditami, poruchou imunity a také na klienty pobytových sociálních služeb a na pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty/klienty.

ČLK přitom doufá, že ministerstvo dokument předloží ve slibovaném termínu tak, aby lékaři měli dostatek času se na očkování připravit.

-mk-