Elastograf. Foto: UNLP Košice

V Košiciach odhalil projekt Sirius najviac prípadov stuhnutia pečene na Slovensku

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom chorôb pečene a v úmrtnosti na cirhózu pečene je na štvrtom mieste v Európe. Potvrdili to aj preventívne vyšetrenia pečene na pôde Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) v rámci celoslovenského projektu Sirius. Hepatológovia UNLP Košice, spolu s odborníkmi Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta z Banskej Bystrice, skontrolovali pečeň okolo 100 záujemcom vo veku 45 – 50 rokov, ktorí sa na akciu vopred registrovali. Uviedla to UNLP v tlačovej správe.

„Zo 100 ľudí, ktorých sme v UNLP vyšetrili, bolo stukovatenie pečene zistené u približne polovice z nich a stuhnutie pečene, teda ťažké stukovatenie, u viac ako štvrtiny ľudí, čo je doposiaľ najviac zistených prípadov v porovnaní s celoslovenským priemerom,“ informuje Martin Janičko, hepatológ II. internej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Každému záujemcovi s ťažším postihnutím pečene bola ponúknutá možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii.

Projekt ponúka vyšetrenie zdarma

Na Slovensku doposiaľ v rámci projektu Sirius „Berme svoju pečeň vážne“, hepatológovia vyšetrili vyše 2500 občanov. „Z nich u 50 percent ľudí odborníci zachytili steatózu, teda stukovatenie, pečene a u približne 13 percent odhalili pokročilú fibrózu pečene. To sú čísla v porovnaní s Európskou úniou alarmujúce,“ konštatuje Sylvia Dražilová, prezidentka Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS).

Akcia projektu Sírius odštartovala vlani v auguste v Banskej Bystrici a projekt sa doposiaľ stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Občania sa podľa organizátorov projektu doslova húfne snažia, cestou existujúcej webovej stránky, pátrať po ďalších plánovaných miestach realizácie skríningu. Bezplatný preventívny skríning pečene záujemcovia mohli doteraz využiť na 23 miestach na Slovensku.

V rámci skríningového vyšetrenia občania, po vyjadrení súhlasu a vyplnení základných informácií o sebe, absolvujú základné antropometrické vyšetrenie, odber kvapky krvi pre potreby základných hepatálnych testov a na zistenie parametrov metabolického syndrómu. Súčasťou vyšetrenia je aj elastografia pečene (bezbolestná vyšetrovacia metóda, podobná sonografii), ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni – dokáže odhaliť bezpríznakových pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene. Elastografické vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, projekt Sirius preto ponúka toto vyšetrenie zdarma.

Predbežné celoslovenské výsledky sú alarmujúce

„Najčastejšou chorobou pečene je nealkoholové stukovatenie pečene, ktoré je často asociované s metabolickým syndrómom. Príznaky sa dlhý čas neprejavujú, preto je náročné ho diagnostikovať,“ vysvetľuje prof. Peter Jarčuška, prednosta II. internej kliniky UNLP a LF UPJŠ. Ako dodáva: „Najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je žiaľ alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt pokročilej cirhózy pečene na svete a môže skrátiť život pacienta v priemere o 20 rokov.“

Tie údaje sú jasné, choroby pečene sú poprednou príčinou smrti na Slovensku aj v mladom veku, ale ak sa ochorenie pečene zachytí včas, tak sa to dá riešiť,“ hovorí Ľubomír Skladaný, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre hepatológiu, ktorý stojí za vznikom projektu Sirius.

Cieľom projektu pod záštitou SHS je zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku a podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia. „Chceme urobiť „portrét človeka“, u ktorého sa má skríning pečene v budúcnosti robiť pod kuratelou zdravotníctva a nie osobnej aktivity,“ dodíva docent Skladaný.

-bre-