Linka Možnosti voľby poskytuje informácie o subjektoch, ktoré sú stále spoločnosťou tabuizované (Foto: Pixabay)

Dostať sa k informáciám o interrupciách a sexuálnom zdraví je beh na dlhú trať. Pomáha aj poradenská linka

Umelé prerušenie tehotenstva je mimoriadne citlivá téma a ženy a dievčatá na Slovensku, ktoré interrupciu zvažujú, čelia v prístupe k nej mnohým prekážkam. Okrem malého počtu zariadení, ktoré zákrok vykonávajú a odsudzujúceho prístupu ľudí, sú to aj nedostatočné, zaujaté, zastrašujúce a nepresné informácie. Organizácia Možnosť voľby preto prevádzkuje telefonickú a e-mailovú linku s poradenstvom o interrupciách, ale aj o ďalších otázkach v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. „Poskytujeme podporné, strániace sa poradenstvo. To znamená, že dôverujeme volajúcim a podporujeme ich vo vlastných rozhodnutiach,“ priblížili predstaviteľky Možnosti voľby.

Pracovníčka na linke je vzdelaním sociálna poradkyňa a má výcvik v psychoterapii a krízovej intervencii. Preto ku každému prípadu pristupuje jednotlivo. „Našou úlohou nie je v žiadnom prípade ľudí súdiť či hodnotiť, každý si k téme môže a má vytvoriť svoj postoj, ktorý je blízky jeho vnútornému hodnotovému nastaveniu. Interrupcia je základná zdravotná starostlivosť, a my máme právo na zdravotnú starostlivosť. Preto by štáty mali urobiť všetko preto, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná, všetkým ľudom bez rozdielov,“ povedala pre Zdravotnícky denník poradkyňa z linky Možnosti voľby Ivana Klimentová. Poradenstvo je poskytované na čísle 0910 350 444, prípadne na e-maile support@moznostvolby.sk.

Prekážkou je cena

Práve možnosť voľby musí byť pre ženy reálna, upozorňujú pracovníčky organizácie. „Pretože ak vám formálne niečo dovolia a potom to eticky či morálne označia ako za niečo zlé a skazené – tú možnosť voľby v praxi nemáte. Ste pod tlakom a stresom a ťažšie prijímate informované rozhodnutia. V terapiách aj v poradenstve je jasné, že sám človek je expertom na svoj život a vie najlepšie, čo má a nemá robiť,“ tvrdí Klimentová. Doplnila, že veľa klientok sa na linku obracia so strachom, že ich odsúdia už len za otázku o interrupcii. Je to spôsobené aj celkovým prístupom spoločnosti.

Základné poradenstvo na podpornej linke pri akomkoľvek probléme pozostáva z posúdenia individuálnej situácie, poskytnutia základných informácií o možných riešeniach, podľa potreby aj odporúčania a sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci a kontaktov, aby osoba vyriešila svoju situáciu, bolo to pre ňu bezpečné a čo najkomfortnejšie.

Linka funguje od januára toho roka a Možnosť voľby zatiaľ poskytla komplexné poradenstvo desiatkam žien. Všetky prípady sa týkali nedostupnosti informácií. Pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva, podľa organizácie ženy nemajú dostatočné poznatky o legislatívnej úprave, postupoch či poplatkoch. Jednou z najväčších prekážok prístupu žien k bezpečnej interrupcii je jej vysoká cena, priemerne 414 eur aj s dodatočnými poplatkami. To predstavuje 62 percent priemerného disponibilného príjmu domácnosti, ktorú tvoria dvaja dospelí a dve závislé deti.

Výsledky výskumu Možnosti voľby ukazujú, že pre interrupciu sa rozhodujú najmä ženy, ktoré už majú dve a viac detí a jednoducho sa boja, ako ich dostatočne sociálno-ekonomicky zabezpečia. „Potom sú to klientky, ktoré už žijú v chudobe alebo sú ohrozené chudobou a nechcú túto svoju situáciu reprodukovať svojmu potomstvu. Väčšinou platí pravidlo, že osoby veľmi dobre zvážia svoje možnosti a schopnosti a interrupcia je pre ne jednou z posledných možností,“ skonštatovala poradkyňa.

Výhradu vo svedomí má celá nemocnica

Dostupnosť interrupcií na Slovensku negatívne ovplyvňuje aj tzv. výhrada vo svedomí, ktorú si uplatňujú nezriedka aj celé zariadenia. Preto je aj prístup k informáciám o tom, ktorá klinika či nemocnica interrupcie robí, veľmi zlý. „Aj náš prieskum ukázal, že vyše tretina nemocníc či súkromných kliník neuvádza túto možnosť na svojich webových stránkach. Ak sa tam klientela potrebuje dovolať, aby si overili informácie, často sa im to podarí na niekoľkýkrát. Je to veľmi frustrujúce a keďže na Slovensku je legálna interrupcia na žiadosť ženy bez udania dôvodu do 12. týždňa tehotenstva, je faktor času veľmi dôležitý,“ upozorňuje Klimentová z Možnosti voľby.

„Obracajú sa na nás, lebo informácie nevedia dohľadať samé, alebo tieto informácie nie sú jednoznačné. Často nepoznajú celý proces, nevedia o čakacích lehotách, ktoré sú zo zákona povinné, ani o poplatkoch. My sa snažíme ich na toto všetko pripraviť, sprevádzame ich celým procesom a hľadáme, čo najdostupnejšie možnosti,“ vysvetlila poradkyňa.

Nielen interrupcie

Na Slovensku existujú viaceré podporné linky, ktoré poskytujú podporu napríklad mladým ľuďom, ženám v krízových situáciách a ďalším. Linka Možnosti voľby je však jediná, ktorá sa zameriava špecificky na sexuálne a reprodukčné zdravie, poskytuje poradenstvo a informácie v oblasti interrupčnej starostlivosti. Podľa Ivany Klimentovej sa volajúce o linke najčastejšie dozvedajú z webu a sociálnych sietí Možnosti voľby. Propagovali ju už aj v médiách a prostredníctvom ďalších mimovládnych organizácií a iniciatív, ktoré poskytujú iné formy podpory a služieb.

Na linku sa môže obrátiť napríklad aj človek, ktorý potrebuje informácie o rôznych druhoch antikoncepcie. Tiež o núdzovej antikoncepcii, prezývanej tabletka po, a o tom, kde ju zohnať. „Môže nás kontaktovať ktokoľvek, kto potrebuje poradiť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Mali sme aj prípad pána z Ukrajiny, ktorý vôbec nevedel jazyk a kontaktoval nás, lebo sa potreboval objednať k špecialistovi – urológovi. Čo je v našich možnostiach a schopnostiach sa snažíme vyriešiť. Ak by to presahovalo naše kapacity, spoločne nájdeme vhodnejšie cesty a odkazujeme klienta na iné služby či poradenstvo,“ hovorí Klimentová.

Odborná, nie politická téma

Pre ženy z Ukrajiny je prístup k reprodukčnej starostlivosti komplikovaný tým, že sú utečenky. Legislatívne prostredie v Poľsku, Maďarsku aj na Slovensku, kam od začiatku vojny vo februári 2022 prišlo veľa ukrajinských žien, je reštriktívnejšie ako na Ukrajine. Neraz sa za interrupciou alebo antikoncepciou ženy vracajú do krajiny, kde je vojna. Vyplýva to z hĺbkového prieskumu neziskových organizácii vo viacerých krajinách, ktorý mapoval nedostatky a prekážky v prístupe k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k podporným službám v súvislosti s rodovo podmieneným násilím. V Poľsku sa vyskytli dokonca prípady úmrtí žien, ktorým lekári nevykonali interrupciu, keď tehotenstvo s odumretým plodom ohrozovalo ich život a zdravie.

Na Ukrajine je prístupná aj medikamentózna interrupcia, šetrnejšia k zdraviu žien, ktorá sa v niektorých európskych krajinách používa už viac ako 20 rokov. Na Slovensku však stále chýba. Návrh na jej zavedenie z diele SaS poslanci na júnovej schôdzi parlamentu odmietli. Podobný návrh sa v parlamente neobjavil prvý raz a interrupčnú tabletku ako vhodnú a bezpečnú formu interrupcie odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa Adriany Mesochoritisovej z Možnosti voľby je poľutovaniahodné, že táto téma je na Slovensku dlhodobo politizovaná a politici sa zjavne neriadia odbornými odporúčaniami, ale subjektívnymi názormi a ideológiou.

Aj prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha v rozhovore pre Zdravotnícky denník poznamenal, že ak zákon dovoľuje interrupcie robiť, mali by sa robiť tak, aby ženu uviedli do čo najmenších rizík. Keď vznikali platné vyhlášky o spôsobe vykonávania interrupcií, ešte nebola dostupná interrupčná tabletka, takže hovoria o chirurgickom spôsobe. Premiér Ľudovít Ódor a minister zdravotníctva Michal Palkovič avizovali, že medikamentóznu interrupciu sprístupnia prostredníctvom nového usmernenia alebo vyhlášky. Zhodnotili, že ide o výsostne odbornú a nie politickú tému.

Lucia Hakszer