Vedoucí lékař Onkologického a radiologického centra Pardubického kraje profesor Karel Odrážka. Foto: Karel Odrážka

Partnerova podpora stojí za optimističtější prognózou, zaznělo na Kontroverzích v onkologii

Institut manželství jako významný faktor v léčbě nádorových onemocnění či neomezená dostupnost nových protinádorových léků ve francouzské okresní nemocnici. I takové přednášky si mohli návštěvníci poslechnout na 11. ročníku tradiční odborné konference Kontroverze v onkologii, která se konala 18. a 19. května v Kongresovém centru Kunětická hora v Dřítči a kterou každoročně pořádá Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice. O akci a současných trendech v onkologii se Zdravotnickým deníkem pohovořil vedoucí lékař KOC Pardubického kraje profesor Karel Odrážka.

Na dvoudenní konferenci Kontroverze v onkologii přišlo přes dvě stě účastníků, kteří měli možnost slyšet více než 25 přednášek na různá témata. Můžete mi o konferenci povědět něco víc? Proč kontroverze v onkologii? Myslíte si, že některá témata jsou ve společnosti opomíjená a mělo by se o nich mluvit víc?

Odborná onkologická konference Kontroverze v onkologii má dlouhou tradici. Každoročně se v Dřítči u Pardubic scházejí odborníci, převážně onkologové, aby diskutovali o novinkách v onkologické léčbě a předávali si své zkušenosti a poznatky. Snažíme se program konference koncipovat tak, abychom obsáhli co největší množství témat – nevyjímaje témat obecně kontroverzních – a mohli nad nimi diskutovat. Víc bychom měli mluvit o zdravém životním stylu, protože ten má na délku lidského života (vedle genetiky) větší vliv než celé zdravotnictví.

Na konferenci byli přítomni přednášející z řad českých odborníků, ale také zástupci působící ve Velké Británii, Francii a Švédsku. Co pro Vás bylo z hlediska přednášek nejzajímavější? Je něco, co bylo opravdu průlomové a v Česku to například chybí?

Bloky věnované přednáškám onkologů ze zahraničí patří vždy obecně mezi nejoblíbenější. Z toho, co jsme slyšeli loni i letos od kolegů ze zahraničí, jasně vyplývá, že jak onkologická péče, tak celkově zdravotnictví je v České republice na velmi vysoké úrovni. Porovnávat onkologii ve zmíněných zemích navzájem si netroufám. Český pacient má rozhodně přístup k velmi dobré onkologické léčbě v rámci zdravotního pojištění. Zdaleka ne každý český pacient si to uvědomuje.

Jaké jsou aktuální celosvětové trendy a novinky v onkologii? Co se ještě může Česká republika naučit, případně čím můžeme inspirovat ostatní?

Trendů v radiační onkologii je celá řada, např. stereotaktická radioterapie extrakraniálních lézí, adaptivní radioterapie (změny ozařovacího plánu v průběhu léčby, aby rozložení dávky záření v oblasti nádoru a rizikových orgánů odpovídalo aktuální topografii těchto struktur) nebo alterované frakcionační režimy (kratší ozařovací režimy s vyšší dávkou na jednotlivou frakci). 

Dozvěděl jste se na odborných přednáškách o metodách léčby něco, co vás překvapilo?

Ano, můžu jmenovat několik prezentací – omezený význam sledování po léčbě karcinomu plic (prof. M. Brada), ERAS nové přístupy v péči o pacienta, který jde na velkou břišní operaci (prim. L. Sákra) i prakticky neomezená dostupnost nových protinádorových léků ve francouzské okresní nemocnici (dr. L. Skopal).

V programu mě zaujala závěrečná přednáška pana doktora Pály Institut manželství jako významný prognostický faktor v léčbě nádorových onemocnění. Můžete přiblížit, co na přednášce zaznělo?

Přednášky pana doktora Pály jsou díky výběru tématu a originální prezentaci vždy velmi zajímavé. Tento rok se zaměřil na srovnání dopadu onkologické léčby na pacienty, kteří žijí v manželství, a ty, kteří nemají žádný partnerský vztah. Zásadní roli zde hrála psychika pacienta. Pacienti, kteří se mají v době nemoci o koho opřít a mohou své starosti sdílet, obecně léčbu lépe snášejí, což má samozřejmě pozitivní vliv na proces uzdravení, nicméně neplatí to však bezpodmínečně.

-ns-