Foto: Pixabay

Evropský parlament schválil větší ochranu dárců humánních látek

Evropský parlament dal zelenou významné revizi předpisů upravujících nakládání s látkami humánního původu (SoHO). Cílem tohoto kroku je harmonizovat a posílit normy a zároveň zajistit soběstačnost Evropské unie v této kritické oblasti zdravotní péče. Na schválení revize upozornil zpravodajský web Euractiv.

Novou legislativu podpořila silná většina 483 europoslanců. Proti bylo 52 a 89 se zdrželo hlasování. Dokument nově mezi regulované látky přidává i mateřské mléko a mikrobiota (střevní organismy). Tyto látky jsou životně důležité pro transfuze, terapie a lékařské zákroky. Jak uvedli zástupci Komise, ročně se v zemích Evropské unie transfunduje na 25 milionů jednotek krve, rodí se 165 tisíc dětí počatých díky asistované reprodukci, provádí se na 4500 transplantací očních rohovek a dva tisíce transplantací kůže.

Jednou ze sporných otázek, kterou se revize zabývala, bylo odškodnění dárců. Parlament se usnesl na principu dobrovolného bezplatného dárcovství, přičemž kompenzace by měla pokrýt náklady a ztráty. Zásada „finanční neutrality dárcovstvíˇ zajišťuje, že dárci nebudou mít ani zisk, ani ztrátu.

Přestože bylo dosaženo kompromisu, Euractiv dodává, že stakeholdeři zůstávají rozdělení, zejména pokud jde o šíři pravidel pro kompenzace. Debata se nyní přesouvá na meziinstitucionální úroveň orgánů EU, přičemž dohoda se očekává do konce roku.

-fk-