Ilustrační foto: Freepik

Léčba posttraumatické stresové poruchy extází? Možná již brzy

Nová studie amerických vědců ukázala, že použití psychedelika známého jako extáze účinně pomáhá pacientům trpícím posttraumatickou stresovou poruchou, kterým tlumí příznaky jejich nemoci. Autoři výzkumu věří, že se jedná o posun, který umožní užití extáze v léčbě legalizovat. Někteří odborníci s nimi ale nesouhlasí a poukazují na to, že výsledky nejsou zase tak moc přesvědčivé.

Posttraumatická stresová porucha postihuje každý rok zhruba pět procent dospělé populace v USA. Konvenční terapie a léky nicméně podle expertů pomáhají v nejlepším případě jenom zhruba polovině pacientů. „Moje klinická zkušenost je bohužel taková, že příliš mnoho lidí ztratilo naději díky konvenční léčbě a terapiím a došlo k názoru, že jediným řešením pro ně je spáchání sebevraždy,“ řekl pro The New York Times Stephen Xenakis, psychiatr a výkonný ředitel American Psychedelic Practitioners Association (Americká psychedelická společnost). A dodal: „Potřebujeme pro tyhle lidi udělat něco víc, abychom jim pomohli. A terapie s pomocí MDMA nabízí novou, potenciálně život zachraňující možnost, pokud bude prováděna promyšleně a profesionálně.“

Posun po několika dekádách?

Podle autorů nového výzkumu mohou jeho výsledky poskytnout americkým regulátorům dostatek důkazů k tomu, aby mohli začít uvažovat o použití MDMA (methylendioxymethamfetamin, oficiální označení extáze) k léčbě posttraumatické stresové poruchy. „Pokud by taková léčba byla skutečně schválena, by byla první novou léčbou posttraumatické stresové poruchy za více než dvě desetiletí,“ řekla spoluautorka studie Berra Yazar-Klosinská.

Nejnovější výzkum provedla MAPS Public Benefit Corporation, společnost, která vyvíjí psychedelika na předpis. Ta plánuje předložit výsledky americkým regulačním úřadům v rámci žádosti o schválení extáze jako léčebného prostředku ve spojení s psychoterapií při léčbě posttraumatické stresové poruchy. Úřad pro léky a potraviny (FDA), který rozhodnutí učiní, nekomentuje hodnocení léků, nicméně k závěru by mohl dospět do jednoho roku od podání žádosti.

MDMA neboli extáze je v USA nelegální látkou od roku 1985, kdy ji tamní Úřad pro kontrolu drog zařadil do nejvyšší kategorie kontrolovaných drog, které nejsou považovány za léčivé a které mají vysoký potenciál zneužití. Mnozí experti ale upozorňují, že je škoda, že tato látka neslouží již dávno medicínským účelům. „Velkou tragédií je, že koncem 70. a začátkem 80. let bylo zcela jasné, že MDMA má neuvěřitelný terapeutický potenciál,“ řekl The New York Times Rick Doblin, zakladatel neziskové skupiny Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia. „Všechno utrpení od té doby způsobené tím, jak bylo MDMA kriminalizováno, je enormní.“

Pestřejší skupina zkoumaných

V nové studii zkoumali vědci 104 účastníků s diagnostikovanou středně závažnou až závažnou posttraumatickou stresovou poruchou, kteří s touto diagnózou žili v průměru 16 let. Byli mezi nimi oběti traumatu z dětství, váleční veteráni, i oběti sexuálního napadení. Velká část z nich měla v anamnéze sebevražedné myšlenky, mnozí také trpěli depresemi nebo problémy s nadměrnou konzumací alkoholu.

Každý účastník pracoval se dvoučlenným terapeutickým týmem a absolvoval tři 90minutová terapeutická sezení, po nichž následovaly tři léčebné cykly s odstupem jednoho měsíce. Každá z těchto lekcí se sestávala z osmihodinového experimentálního sezení, při kterém si polovina účastníků vzala k psychoterapii MDMA a druhá polovina neúčinné placebo. Aby nedošlo k nechtěnému ovlivnění, dokonce ani terapeuti nebyli informováni o tom, kteří pacienti dostali MDMA a kteří placebo. Účastníci ve skupině, kterým byla podávána extáze, zaznamenali významně větší snížení symptomů posttraumatické stresové poruchy ve srovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo.

Závěry studie byly jednoznačné – u 86,5 procenta lidí ve skupině, která užívala MDMA, došlo k měřitelnému snížení závažnosti symptomů a 71 procent lidí v této skupině se zlepšilo natolik, že již nesplňovali kritéria pro diagnózu posttraumatické stresové poruchy. U skupiny užívající placebo se díky terapii hovorem zlepšilo 69 procent lidí a téměř 48 procent jich nesplňovalo kritéria pro diagnózu posttraumatické stresové poruchy. Zjištění byla podobná výsledkům předchozí studie publikované v Nature Medicine v roce 2021.

Jedním ze zásadních rozdílů nové studie oproti předchozímu výzkumu byla podle jejích tvůrců větší rozmanitost respondentů. Více než čtvrtina účastníků nové studie byli Hispánci nebo Latinoameričané a asi 34 procent bylo nebílých, zatímco asi 9 procent účastníků studie z roku 2021 byli Hispánci nebo Latinoameričané a 22 procent bylo nebílých. „Dlouho a tvrdě jsme pracovali na získání studijní populace, která je více v souladu s běžnou populací s posttraumatickou stresovou poruchou. Tohle nejsou jen privilegovaní lidé se spoustou času a zdrojů,“ řekla Jennifer Mitchellová, neurovědkyně z University of California San Francisco a hlavní autorka obou studií. Vědci nyní pracují na navazující studii zkoumající dlouhodobou trvanlivost účinků terapie asistované MDMA.

Ne všichni odborníci na duševní zdraví nicméně výsledky studie kvitují. Někteří externí odborníci uvedli, že nevěří, že výsledky studie splní kritéria FDA pro schválení. „Přínosy v aktivní skupině nebyly o mnoho větší než přínosy ve skupině s placebem. Léčba MDMA by přidala obrovské náklady do léčebného systému a zároveň by poskytla pouze malý, konkrétní přínos,“ myslí si například Allen Frances, emeritní profesor psychiatrie na Duke University.

-jkn-