Ilustrační foto: Pixabay

Marná snaha? Stížnost Evropské komisi kvůli přesčasům chtějí odbory podpořit analýzou. Neuspějí, říká právník

Přepracovaný člověk může dělat chyby. A novela zákoníku práce, kterou včera podepsal prezident, umožňuje lékařům sloužit až dvojnásobný počet přesčasů oproti současné legislativě. Takovou argumentaci užívají v protestu proti novele nejen mladí lékaři, ale také odbory, které jsou přesvědčené, že návrh není v souladu s evropskou směrnicí, kterou má implementovat. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je odhodlán hnát věc až k Evropské komisi. U advokátních kanceláří si nyní nechává zpracovávat právní analýzu, která by se mohla stát podkladem pro stížnost na Českou republiku u evropského dvora. Mají s ní šanci na úspěch?

„Kdyby situace nebyla tak vážná, je až úsměvná,“ řekla Zdravotnickému deníku předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková s odkazem na to, že záměrem novely, vycházející ze závazných evropských pravidel, mělo být sladění profesního a soukromého života. „Jedné skupině zaměstnanců se ale pracovní podmínky s tímto téměř již přijatým návrhem rapidně zhorší a s tím i slaďování osobního a pracovního života,“ upozornila. Již nyní podle ní představují přesčasy ve zdravotnictví problém, jelikož způsobují, že jsou lékaři přepracovaní. „Přepracovanost je potom vyhání z nemocnic do ambulancí,“ dodala Žitníková.

Členské státy jsou povinny do svých právních řádů implementovat směrnice vydané Evropskou unií. Pokud tak neučiní (nebo tak učiní chybně), hrozí jim za to sankce ze strany Evropské komise. „Nechceme Českou republiku dostávat do situace, kdy může dostat finanční sankci, ale pokud by se ukázalo, že některé části té směrnice jsou aplikovány odlišně, tak k té sankci může dojít,“ vysvětlila Žitníková.

Odborářům vadí, že s nimi nikdo nejednal

Odkryla, že si svaz nechal u dvojice advokátních kanceláří, jedné německé a druhé rakouské, vypracovat právní analýzu o podmínkách, za kterých mají v těchto sousedních zemích výjimku o přesčasech zavedenou. „Záměrně jsme se neobrátili na partnerské odborové svazy, protože chceme, aby nebylo pochyb o tom, že je analýza nezávislá,“ sdělila Žitníková.

„Musíme nyní právnicky vyhodnotit, kde jsou slabá místa toho, co se zde děje,“ doplnil předseda Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel, kterému také vadí, že podobu novely s odbory nikdo neprojednal. Je to podle něj v rozporu s tripartitou.

Na výsledky analýzy odboráři nyní čekají. Měla by ale stížnost Evropské komisi, kterou by analýzou chtěli podložit, šanci na úspěch? „Nemá. Neboť přesčasová práce je věc dobrovolnosti a to podle mě ti odboroví funkcionáři nechápou,“ řekl jednoznačně Zdravotnickému deníku advokát a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy Ladislav Jouza. Z právního hlediska podle něj není v obsahu novely českého Zákoníku práce a zmíněné evropské směrnice žádný rozpor.

V současnosti se přesčasová práce v nemocnicích řeší s ohledem na nedostatek lékařů dohodami. To už by nově podle novely nemělo být možné. Kritici poukazují na to, že úprava umožňuje přibližně zdvojnásobit počet hodin přesčasů u lékařů či záchranářů.

Některé úpravy by měly být účinné od října, další od ledna. 

-fk-